Views
10 months ago

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Italien

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Italien

PTY geeft [- - - - - - -

PTY geeft [- - - - - - - -] weer. De huidige zender is geen RDS-zender. Geen RDS-gegevens ontvangen. De zender geeft het programmatype niet door. De programmaservicenaam knippert. Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender. Druk op SEEK +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. [PI SEEK] wordt weergegeven en het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programmaidentificatie). CD's afspelen De CD wordt niet afgespeeld. CD defect of vuil. De CD-R/CD-RW is niet geschikt voor audiogebruik (pagina 13). MP3-/WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld. De disk is niet compatibel met de MP3-/ WMA-indeling en -versie. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over discs en indelingen die kunnen worden afgespeeld. MP3-/WMA-bestanden worden minder snel afgespeeld dan andere bestanden. Bij de volgende discs duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart: Discs opgenomen met een ingewikkelde structuur. Discs die in Multi Session (meerdere sessies) zijn opgenomen. Discs waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd. Het geluid verspringt. CD defect of vuil. USB afspelen U kunt items niet via een USB-hub afspelen. Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een USB-hub herkennen. Het duurt langer voordat een USB-apparaat wordt afgespeeld. Het USB-apparaat bevat bestanden met een ingewikkelde boomstructuur. Het geluid wordt onderbroken. Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge bitsnelheid van meer dan 320 Kbps. Foutmeldingen/berichten ERROR De disc is vuil of is omgekeerd geplaatst. Reinig de disc of plaats deze op de juiste manier. Er is een lege disc in het apparaat geplaatst. De disc kan niet worden afgespeeld wegens een probleem. Plaats een andere disc. Het USB-apparaat is niet automatisch herkend. Sluit het opnieuw aan. Druk op als u de disc wilt verwijderen. HUB NO SUPRT (geen hub-ondersteuning) Een USB-hub wordt niet ondersteund door dit apparaat. NO AF (geen alternatieve frequenties) Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender. Druk op SEEK +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. Het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie) ([PI SEEK] wordt weergegeven). NO DEV (geen apparaat) [USB] is geselecteerd als bron terwijl er geen USB-apparaat is aangesloten. Een USBapparaat of een USB-kabel is losgeraakt tijdens het afspelen. Het is belangrijk dat u een USB-apparaat en een USB-kabel aansluit. NO MUSIC De disc of het USB-apparaat bevat geen muziekbestanden. Plaats een muziek-CD. Sluit een USB-apparaat aan waarop muziekbestanden staan. 16NL

NO TP (geen verkeersprogramma's) Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders. OVERLOAD Het USB-apparaat is overbelast. Koppel het USB-apparaat los en wijzig de bron door op SRC te drukken. Het USB-apparaat is defect of wordt niet ondersteund. PUSH EJT (drukken op uitwerpen) De disc kan niet worden uitgeworpen. Druk op (uitwerpen). READ Alle track- en albuminformatie op de disc wordt gelezen. Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de discstructuur kan dit meer dan een minuut duren. USB NO SUPRT (geen USB-ondersteuning) Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat. [ ] of [ ] Tijdens het snel terug- of vooruitspoelen hebt u het begin of het einde van de disc bereikt en kunt u niet verder. [ ] Het teken kan niet worden weergegeven. Vraag uw Sony-handelaar advies als deze oplossingen niet helpen. Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt omdat CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u het best de disc meenemen waarmee het probleem is begonnen. 17NL