Views
11 months ago

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Français

Sony CDX-G1001U - CDX-G1001U Consignes d’utilisation Français

Onderdelen en

Onderdelen en bedieningselementen Hoofdeenheid Cijfertoets 3/ (herhalen) is voorzien van een voelstip. SRC (bron) Hiermee kunt u het apparaat inschakelen. U kunt deze toets ook gebruiken om de bron te wijzigen. -OFF Houd de toets 1 seconde ingedrukt als u het apparaat wilt uitschakelen. Houd de toets meer dan 2 seconden ingedrukt als u het apparaat en het scherm wilt uitschakelen. Toets om het voorpaneel los te maken SEEK +/– Hiermee kunt u automatisch afstemmen op radiozenders. Houd de toets ingedrukt om handmatig af te stemmen. / (vorige/volgende) / (terugspoelen/ vooruitspoelen) Regelknop Draai aan deze knop om het volume te regelen. ENTER Hiermee kunt u het geselecteerde item bevestigen. MENU Hiermee kunt u het instelmenu openen. Ontvanger voor de afstandsbediening Discsleuf Display (disc uitwerpen) (bladeren) (pagina 9) Hiermee kunt u tijdens het afspelen de bladerstand activeren. (terug) Hiermee keert u terug naar de vorige weergave. MODE (pagina 7) AF (alternatieve frequenties)/TA (verkeersinformatie) Hiermee kunt u AF en TA instellen. -PTY (programmatype) Houd de toets ingedrukt om PTY te selecteren in RDS. Cijfertoetsen (1 tot 6) Hiermee kunt u opgeslagen radiozenders ontvangen. Houd de toets ingedrukt om zenders op te slaan. ALBUM / Hiermee kunt u een album op een audioapparaat overslaan. Houd de toets 4NL

ingedrukt om albums te blijven overslaan. (herhalen) SHUF (willekeurig afspelen) PAUSE DSPL (display) Hiermee kunt u de display-items wijzigen. -SCRL (rollen) Houd deze toets ingedrukt om een item over het display te laten rollen. AUX-ingang USB-poort Aan de slag Het voorpaneel verwijderen U kunt ter voorkoming van diefstal het voorpaneel van het apparaat verwijderen. 1 Houd OFF ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld. 2 Druk op de toets om het voorpaneel los te maken en verwijder het voorpaneel door het naar u toe te trekken. Waarschuwingstoon Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. Het voorpaneel bevestigen 5NL