Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Umístìní a funkce

Umístìní a funkce ovládacích prvkù Přístroj 1 SRC OFF CSTM XAV-W1 2 3 45 6 7 8 9 10 Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. A Štěrbina pro disk (umístěná za předním panelem) 15 Pro vložení disku. B Tlačítko SRC (Zdroj) 14 Pro zapnutí napájení; změnu zdroje signálu* (Rádio/Disk/AUX). C Tlačítko OFF (Vypnout) 14, 15, 21 Pro vypnutí napájení/zastavení zdroje (stiskněte); úplné vypnutí (stiskněte a podržte). D Tlačítko CSTM (Podle uživatele) 44 Pro spuštění přiřazené funkce (některá z následujících). Capture (Zachytit): 37 Pro zachycení a uložení obrázku během přehrávání videa/obrázků a jeho následné nastavení jako tapety. Screen (Obrazovka): 36 Pro přepnutí obrazovky na pozadí. Picture EQ (Obrazový ekvalizér): 38 Pro výběr kvality obrazu. Aspect (Poměr stran): 38 Pro výběr poměru stran obrazovky. EQ7: 31 Pro výběr typu ekvalizéru (Xplod/Vocal (Vokály)/Edge/Cruise/Space/Gravity/ Custom (Podle uživatele)/OFF (Vypnuto)). Zone × Zone (Zóna x Zóna): 27 Pro aktivaci režimu Zóna × Zóna. E Tlačítko Reset 14 F Okno displeje/dotykový panel G Snímač signálu kartového dálkového ovladače H Tlačítka VOL (Hlasitost) –/+ Pro přizpůsobení hlasitosti. I Tlačítko Z (Otevřít/Uzavřít) 15 Pro otevření/uzavření předního panelu/ vysunutí vloženého disku.

Displej na obrazovce Když není vybrán žádný zdroj signálu: 1 2 3 4 5 6 A Tlačítko SOURCE LIST (Seznam zdrojů) 18, 29, 52 Pro otevření seznamu zdrojů a změnu zdroje* (Rádio/Disk/AUX). * Pokud je ke svorkám BUS připojeno volitelné zařízení (např. měnič CD nebo adaptér rozhraní pro iPod XA-110IP), lze rovněž vybrat volitelné zařízení. B Tlačítko SETUP (Nastavení) 42 Pro otevření nastavovací nabídky. C Tlačítko DVD SETUP (Nastavení disku DVD) 39 Pro otevření nastavovací nabídky disku DVD. D Tlačítko (Vypnout monitor) Pro vypnutí monitoru a osvětlení tlačítek. Chcete-li provést opět zapnutí, dotkněte se kteréhokoliv místa na displeji. E Název funkce na tlačítku CSTM 44 Indikuje název funkce právě přiřazené tlačítku CSTM na přístroji. F Zobrazení hodin 48 11