Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Kartový dálkový

Kartový dálkový ovladač RM-X160 1 2 3 4 OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR TOP MENU 0 ATT AUDIO SUBTITLE ANGLE MENU qa qs qd ENTER qf 5 6 7 8 9 ZxZ ZXZ SRC MODE SCREEN CAPTURE VOL qg qh qj qk 0 12 Kartový dálkový ovladač lze obecně používat pro snadné ovládání ovladačů zvuku. Pro operace v nabídce používejte dotykový panel. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. Před použitím odstraňte izolační vrstvu (strana 14). A Tlačítko OFF (Vypnout) 14, 15, 21 Pro vypnutí napájení/zastavení zdroje (stiskněte); úplné vypnutí (stiskněte a podržte). B Numerická tlačítka 21, 23, 25, 50 Disk: Pro vyhledání titulu/kapitoly/stopy. Rádio: Pro příjem uložených stanic (stiskněte); uložení stanic (stiskněte a podržte). C Tlačítko CLEAR (Smazat) Pro smazání vloženého čísla. D Tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka) Pro otevření hlavní nabídky na disku DVD. E Tlačítko m (Mikrofon) Pro aktivaci režimu karaoke. F Tlačítko Z×Z (Zóna × Zóna) Pro aktivaci režimu Zóna × Zóna. G Tlačítko u (Přehrávání/Pauza) Pro spuštění/pozastavení přehrávání.

H Tlačítka .m/M> Disk: Pro přeskočení kapitoly/stopy/scény/souboru (stiskněte); rychlé přehrávání disku dozadu/ dopředu (stiskněte a na chvíli podržte); rychlé přehrávání stopy dozadu/dopředu (stiskněte a podržte).* 1 Rádio: Pro automatické naladění stanic (stiskněte); manuální nalezení stanice (stiskněte a podržte). I Tlačítko SRC (Zdroj) 14 Pro zapnutí napájení; změnu zdroje signálu* 2 (Rádio/Disk/AUX). *1 Funkce se liší v závislosti na disku (strana 16). *2 Pokud je ke svorkám BUS připojeno volitelné zařízení (např. měnič CD nebo adaptér rozhraní pro iPod XA-110IP), lze rovněž vybrat volitelné zařízení. *3 Když jsou použita dvě nebo více externích zařízení. *4 Při přehrávání pomocí funkce PBC. Poznámka Pokud se přístroj vypne a displej zhasne, nelze jej ovládat kartovým dálkovým ovladačem, jestliže nejprve přístroj neaktivujete stiskem tlačítka (SRC) na přístroji nebo vložením disku. Tip Podrobné informace o výměně baterie - viz „Výměna lithiové baterie v kartovém dálkovém ovladači” na straně 56. J Tlačítko MODE (Režim) Pro výběr pásma pro rádio (FM/MW/LW); výběr externího zařízení* 3 . K Tlačítko ATT (Ztlumit zvuk) Pro ztlumení zvuku (pro zrušení této funkce stiskněte toto tlačítko ještě jednou). L Tlačítka pro nastavení přehrávání disku DVD (AUDIO) (Zvuk): 22 Pro změnu jazyka zvukového doprovodu/ formátu zvuku. (U disků VCD/CD/MP3/WMA pro změnu audio kanálu.) (SUBTITLE) (Titulky): Pro změnu jazyka titulků. (ANGLE) (Úhel záběru): Pro změnu úhlu pohledu. M Tlačítko MENU (Nabídka) Pro otevření nabídky na disku. N Tlačítka