Views
9 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Poslech rádia 1

Poslech rádia 1 Dotkněte se „SOURCE LIST” (Seznam zdrojů) a pak „TUNER”. Zobrazí se displej pro příjem rádia. 2 Dotkněte se „BAND” (Pásmo). Zobrazí se seznam pásem. 3 Dotkněte se požadovaného pásma (FM 1, FM 2, FM 3, MW nebo LW). Dotykem „BAND” (Pásmo) uzavřete seznam pásem. 4 Proveďte naladění. Automatické ladění Dotkněte se ./>. Jakmile přístroj naladí nějakou stanici, vyhledávání se zastaví. Opakujte tento postup tak dlouho, dokud nenaladíte požadovanou stanici. Manuální ladění Dotkněte se opakovaně m/M tak, abyste naladili požadovanou frekvenci. Pro souvislé přeskakování frekvencí se dotkněte m/M a podržte jej. 18

Displej a ovládací prvky při příjmu rádia Během příjmu rádia se zobrazuje následující displej. A B C D E F G H Číslo Položka Vysvětlení A B C Informace o stanici AF/TA ATT Indikuje aktuální číslo pásma, číslo předvolby* 1 nebo frekvenci* 2 / stav. Pro nastavení funkce AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) při příjmu RDS. (strana 30) Dotkněte se pro ztlumení zvuku. Pro zrušení této funkce se dotkněte ještě jednou. D Zdroj Indikuje aktuální zdroj. E Aktivní funkce Indikuje právě aktivní funkce (Pro Logic II, EQ7 nebo Zóna × Zóna). F G H PLAY MODE (Režim přehrávání) Úroveň hlasitosti PRESET LIST (Seznam předvoleb) Dotkněte se pro otevření nabídky režimu přehrávání, která obsahuje následující položky. • Mono: Dotkněte se pro aktivaci monofonního režimu, pokud je příjem v pásmu FM nekvalitní. Pro obnovení stereofonního příjmu vyberte „OFF” (Vypnuto). • Local (Místní stanice): Dotkněte se, jestliže chcete ladit pouze stanice s nejsilnějším signálem. Pro ladění normálních stanic vyberte „OFF” (Vypnuto). • Regional (Regionální program) (strana 30) • PTY LIST (Seznam typů programů) (strana 30) Indikuje úroveň hlasitosti. Když je aktivována funkce ATT (Ztlumení zvuku), zobrazí se . Dotkněte se pro výpis uložených stanic, nebo uložení stanic. (strana 29) *1 Zobrazuje se pouze tehdy, když je přijímána stanice uložená v paměti. *2 Během příjmu stanice s RDS se zobrazuje název programové služby. Podrobné informace - viz „RDS (Radio Data System)” na straně 29. Tip Podrobné informace o dalších funkcích rádia - viz „Pokročilé operace — Rádio” na straně 29. 19