Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Zábava s prostorovým

Zábava s prostorovým zvukem Vytvoření ideálního pole pro vícekanálový zvuk V této části je uveden příklad postupu pro vytvoření ideálního pole pro vícekanálový (5.1kanálový) zvuk. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. 1 Příprava 1 Nastavte konfiguraci reproduktorů. Nastavte stav připojení středového reproduktoru a subwooferu. tPočátečním nastavením (strana 14) tNastavením v nabídkách (strana 34) 2 Vyberte poslechové místo. Výběr z přednastavených možností tstrana 33 Přesná kalibrace tstrana 34 3 Přizpůsobte hlasitost jednotlivých připojených reproduktorů. Upravte hlasitost jednotlivých reproduktorů tak, abyste z poslechového místa slyšeli stejnou úroveň. tstrana 35 4 Nastavte mezní frekvence předního/ zadního reproduktoru (HPF - Horní propust) a subwooferu (LPF - Dolní propust). tstrana 47 2 Poslech dvoukanálových zdrojů v podobě vícekanálového zvuku x Pro přehrávání disků VCD/CD/MP3/AUX nebo příjem rádia 1 Aktivujte režim Dolby Pro Logic II. tstrana 33 2 Pokud není připojen středový reproduktor, aktivujte funkci CSO. tstrana 34 3 Poslech vícekanálových zdrojů x Pro přehrávání disků DVD/CD ve vícekanálovém formátu (Dolby Digital, DTS, atd.) 1 Pokud není připojen středový reproduktor, aktivujte funkci CSO. tstrana 34 x Přehrávání vícekanálové oblasti na disku Super Audio CD 1 Nastavte položku „Super Audio CD Mode” (Režim disku Super Audio CD) na „High Quality” (Vysoká kvalita). tstrana 28 Poznámka Při nastavení na „High Quality” se deaktivují nastavení HPF/LPF (strana 47). 4 Přizpůsobení zvukových charakteristik Upravte následující položky podle svých preferencí. 1 Nastavte EQ7*. * Není k dispozici, je-li aktivována funkce CSO. tstrana 31 2 Upravte vyvážení levého-pravého a předního-zadního kanálu reproduktorů. tstrana 32 20

Pokročilé operace — Disky Tato kapitola obsahuje následující části. • Speciální operace pro video* t strana 21 až 24 • Společné operace pro video*/audio t strana 24 až 27 • Speciální operace pro audio t strana 28 * Včetně operací se soubory JPEG. Používání funkcí PBC — Řízené přehrávání OFF Numerická tlačítka 3 Dotkněte se „Play Video CD Without PBC” (Přehrát disk Video CD bez použití funkce PBC). Spustí se přehrávání. Během přehrávání se nabídka PBC nezobrazí. Poznámky • Položky v této nabídce a postupy ovládání se liší v závislosti na disku. • Během přehrávání pomocí funkce PBC se na displeji pro přehrávání nezobrazují informace jako např. číslo stopy, přehrávaná položka, atd. • Během přehrávání bez použití funkce PBC není k dispozici funkce pro obnovení přehrávání. Tip Pro obnovení při přehrávání pomocí funkce PBC zastavte přehrávání stiskem tlačítka (OFF) a pak stiskněte tlačítko u. Konfigurace nastavení zvuku Změna jazyka/formátu zvukového doprovodu ZXZ ENTER O AUDIO Nabídka PBC usnadňuje interaktivní ovládání během doby, kdy je přehráván disk VCD podporující funkci PBC. 1 Spusťte přehrávání disku VCD podporujícího funkci PBC. Zobrazí se nabídka PBC. 2 Stiskem numerických tlačítek vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko (ENTER). 3 Postupujte podle pokynů pro interaktivní operace zobrazených v nabídce. U disků DVD můžete v případě, že je na disku nahráno více stop v různých jazycích, změnit jazyk zvukového doprovodu. U disků DVD/ DivX ® můžete změnit formát zvukového doprovodu při přehrávání disku nahraného ve více zvukových formátech (např. Dolby Digital). pokračování na další straně t Pro návrat k předchozímu displeji stiskněte tlačítko O. Přehrávání bez použití funkce PBC 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (OFF). Přehrávání se zastaví. 2 Dotkněte se „SETUP” (Nastavení) a pak záložky „Disc” (Disk). Zobrazí se displej „Disc Setting 1” (Nastavení disku 1). 21