Views
8 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Pro disky DVD 1 Během

Pro disky DVD 1 Během přehrávání se dotkněte „DVD CONTROL” (Ovládání disku DVD). 2 Opakovaně se dotkněte „Audio” (Zvuk) tak, aby se zobrazil požadovaný jazyk/formát zvukového doprovodu. Jazyk zvukového doprovodu Změna audio kanálu Při přehrávání disku VCD/CD/MP3/WMA můžete vybrat zvuk pravého nebo levého kanálu a poslouchat jej prostřednictvím levého i pravého reproduktoru. Možnosti jsou uvedeny níže. Stereo: Standardní stereofonní zvuk (výchozí) 1/Left (1/Levý): Zvuk levého kanálu (monofonní) 2/Right (2/Pravý): Zvuk pravého kanálu (monofonní) Pro disky VCD 1 Během přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání) a pak se opakovaně dotkněte „Sound” (Zvuk) tak, aby se zobrazil požadovaný audio kanál. Audio kanál Zvukový formát/čísla kanálů* 22 Jazyk zvukového doprovodu se přepíná mezi dostupnými jazyky. Když se zobrazí výzva ke vložení 4ciferného vstupu, zadejte jazykový kód (strana 63) požadovaného jazyka. Když se stejný jazyk zobrazí dvakrát nebo vícekrát, je na disku nahráno více zvukových formátů. * Název formátu a čísla kanálů se zobrazují následujícím způsobem. Příklad: Dolby Digital, 5.1kanálový Dolby D 3 / 2 . 1 Přední složka × 2 + Středová složka × 1 Zadní složka × 2 Složka LFE × 1 Pro uzavření ovládací nabídky disku DVD se dotkněte „DVD CONTROL” (Ovládání disku DVD). Pro soubory DivX ® 1 Během přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání) a pak se dotkněte opakovaně „Audio” (Zvuk) tak, aby se zobrazil požadovaný zvukový formát. Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání). Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání). Pro disky CD/MP3/WMA 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko (AUDIO) na kartovém dálkovém ovladači tak, aby se zobrazil požadovaný audio kanál. Poznámka V závislosti na disku nemusí být změna nastavení zvuku možná. Tip Ovládání pomocí kartového dálkového ovladače (opakovaný stisk tlačítka (AUDIO)) je rovněž k dispozici u video disků. Přizpůsobení úrovně audio výstupu — Úroveň disku DVD Výstupní úroveň zvuku se liší v závislosti na formátu záznamu. Pro snížení rozdílů v úrovni hlasitosti mezi diskem a zdrojem můžete upravit úroveň audio výstupu podle formátu záznamu. Výchozí úroveň je nastavena pro formát PCM, a úroveň pro formát Dolby Digital a DTS je možno upravit nezávisle na výchozí úrovni.

1 Během přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání) a pak „DVD Level” (Úroveň disku DVD). 2 Dotykem okna „DVD Level” (Úroveň disku DVD) nastavte „ON” (Zapnuto). 3 Opakovaným dotykem –/+ upravte výstupní úroveň pro každou z položek „Dolby Level” (Úroveň Dolby) a „DTS Level” (Úroveň DTS). Výstupní úroveň lze upravit po jednotlivých krocích, v rozsahu –10 až +10. 2 Opakovaným dotykem zobrazte displej „Parental Control” (Rodičovský zámek) a pak se dotkněte „Lock/Unlock” (Uzamknout/ Odemknout). Zobrazí se displej pro nastavení hesla. Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání). Uzamknutí disků — Rodičovský zámek * * S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR. 3 Pomocí numerických tlačítek na kartovém dálkovém ovladači zadejte své heslo. 4 Pro potvrzení znovu zadejte pomocí numerických tlačítek své heslo. Nastavení je dokončeno. Pro smazání vloženého čísla stiskněte tlačítko (CLEAR) na kartovém dálkovém ovladači. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD). Deaktivace rodičovského zámku 1 Zopakujte výše uvedené kroky 1 až 2. Zobrazí se displej pro odemknutí rodičovského zámku. Numerická tlačítka CLEAR Máte možnost uzamknout disk nebo nastavit omezení pro přehrávání podle předem určené úrovně - např. věku diváka. Když přehráváte disk DVD podporující funkci rodičovského zámku, můžete zakázané scény zablokovat nebo nahradit odlišnými scénami. Aktivace rodičovského zámku 1 Během doby, kdy je přístroj vypnutý/ probíhá přehrávání disku DVD, se dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD). Zobrazí se nastavovací nabídka disku DVD. 2 Dotykem numerických tlačítek zadejte své aktuální heslo. Zobrazí se zpráva „Parental control canceled.” (Rodičovský zámek byl zrušen.) a rodičovský zámek se deaktivuje. Pro smazání zadaného čísla se dotkněte „Clear” (Smazat). Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD). Změna hesla Deaktivujte rodičovský zámek a pak jej znovu aktivujte pomocí nového hesla. 23