Views
11 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Změna oblasti a

Změna oblasti a úrovně ochrany filmů v této oblasti Úrovně omezení je možno nastavit podle oblasti a úrovně ochrany filmů v této oblasti. 1 Dotkněte se „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD) a pak se opakovaně dotkněte tak, aby se zobrazil displej „Parental Control” (Rodičovský zámek). 2 Dotkněte se „Area Select” (Výběr oblasti). Jestliže byl rodičovský zámek již aktivován, zobrazí se displej pro zadání vašeho hesla. Chcete-li změnit nastavení, zadejte své heslo. Objeví se možnosti. Opakované a náhodné přehrávání 1 Během přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání) a pak se opakovaně dotkněte okna „Repeat” (Opakované přehrávání) nebo „Shuffle” (Náhodné přehrávání) tak, aby se zobrazila požadovaná možnost. Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání. Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání). 24 3 Dotkněte se požadované oblasti, aby se použila úroveň ochrany filmů v této oblasti. Když vyberete „Others” (Ostatní), vložte pomocí numerických tlačítek kód oblasti výběrem ze seznamu “Seznam kódů oblastí” na straně 63. Vybere se oblast a znovu se zobrazí displej „Parental Control” (Rodičovský zámek). 4 Dotkněte se „Rating Level” (Úroveň ochrany). Objeví se možnosti. Čím nižší je číslo, tím přísnější je úroveň omezení. 5 Dotkněte se požadované úrovně. Nastavení je dokončeno. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD). Možnosti opakování a pořadí přepínání jednotlivých disků/formátů jsou uvedeny níže. Disk/Formát Možnosti OFF (Vypnuto) Title (Titul): Opakuje aktuální titul. Chapter (Kapitola): Opakuje aktuální kapitolu. * 1 OFF (Vypnuto) Track (Stopa): Opakuje aktuální stopu. OFF (Vypnuto) Track (Stopa): Opakuje aktuální stopu. Album: Opakuje aktuální album. OFF (Vypnuto) Image (Obrázek): Opakuje aktuální obrázek. Album: Opakuje aktuální album. OFF (Vypnuto) File (Soubor): Opakuje aktuální video soubor. Album: Opakuje aktuální album (složku).

Možnosti náhodného přehrávání a pořadí přepínání jednotlivých disků/formátů jsou uvedeny níže. Disk/Formát *2 Možnosti OFF (Vypnuto) Title (Titul): Přehrává kapitoly v aktuálním titulu v náhodném pořadí. * 1 OFF (Vypnuto) Disc (Disk): Přehrává stopy na aktuálním disku v náhodném pořadí. Hledané položky se liší v závislosti na disku/ formátu následovně. Disk/Formát *2 Položky Title (Titul)* 1 : Spustí přehrávání od vybraného titulu. Chapter (Kapitola)* 1 : Spustí přehrávání od vybrané kapitoly. Track (Stopa): Spustí přehrávání od vybrané stopy. OFF (Vypnuto) Album: Přehrává stopy/ obrázky/video soubory v aktuálním albu (složce) v náhodném pořadí. *1 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD verze 1.0/ 1.1 nebo disku VCD verze 2.0 bez funkce PBC. *2 S výjimkou disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v režimu VR. Pro návrat k normálnímu režimu přehrávání vyberte „OFF” (Vypnuto). Přehrávání s přímým vyhledáváním Numerická tlačítka ZXZ ENTER Umožňuje přímo vyhledat požadované místo určením čísla titulu, čísla kapitoly, atd. 1 Během přehrávání zadejte pomocí numerických tlačítek číslo položky (stopy, titulu, atd.) a pak stiskněte tlačítko (ENTER). Přehrávání se spustí od začátku vybraného místa. Image (Obrázek): Spustí přehrávání od vybraného obrázku. File (Soubor): Spustí přehrávání od vybraného souboru. *1 Hledané položky se liší v závislosti na parametrech v nastavení disku DVD. *2 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD bez funkce PBC. Nastavení hledané položky (pouze DVD) Položku (titul nebo kapitolu) hledanou během přehrávání disku DVD lze nastavit předem v nastavení disku DVD. 1 Během doby, kdy je přístroj vypnutý/ probíhá přehrávání disku DVD, se dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD). Zobrazí se nastavovací nabídka disku DVD. 2 Dotkněte se opakovaně tak, aby se zobrazil displej „Play Mode” (Režim přehrávání) a pak se dotkněte „Direct Search” (Přímé vyhledávání). 3 Dotkněte se „Title” (Titul) nebo „Chapter” (Kapitola). Nastavení je dokončeno. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky disku DVD se dotkněte „DVD SETUP” (Nastavení disku DVD). 25