Views
6 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení funkcí AF

Nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA (Dopravní zpravodajství) 1 Během přehrávání/příjmu se dotkněte „AF/TA”. 2 Dotkněte se okna „AF” nebo „TA” pro nastavení „ON” (Zapnuto) nebo „OFF” (Vypnuto). Pro uzavření nabídky AF/TA se dotkněte položky „AF/TA”. Ukládání stanic s RDS s nastavením AF a TA Stanice s RDS můžete uložit na předvolby společně s nastavením AF/TA. Pokud používáte funkci BTM, ukládají se pouze stanice s RDS se stejným nastavením AF/TA. Pokud ukládáte stanice na předvolby manuálně, můžete uložit na předvolby stanice s RDS i stanice bez RDS s nastavením AF/TA pro každou jednotlivě. 1 Nastavte funkci AF/TA a pak uložte stanici pomocí BTM nebo manuálně. Přednastavení hlasitosti dopravního zpravodajství Úroveň hlasitosti dopravního zpravodajství můžete přednastavit tak, abyste jej nepřeslechli. 1 Opakovaným stiskem tlačítka (VOL) –/+ na přístroji upravte úroveň hlasitosti. 2 Dotkněte se „AF/TA” a pak . Příjem nouzových hlášení Jestliže je funkce AF nebo TA zapnutá, nouzová hlášení automaticky přeruší aktuálně vybraný zdroj. Chcete-li zůstat naladěni na jeden regionální program — Regional Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region, takže se nebude přelaďovat na jinou regionální stanici se silnějším signálem. Funkce Local Link (pouze Velká Británie) Tato funkce umožňuje zvolit jiné lokální stanice v oblasti a to i tehdy, když nejsou uloženy v paměti přístroje (pod numerickými tlačítky). 1 Během příjmu v pásmu FM se dotkněte „PRESET LIST” (Seznam předvoleb) a pak čísla (P1 až P6), pod kterým je uložena lokální stanice. 2 Do 5 sekund se znovu dotkněte čísla lokální stanice. Opakujte tento postup tak dlouho, dokud nenaladíte lokální stanici. Výběr typu programu (funkce PTY) 1 Během příjmu stanice v pásmu FM se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání) a pak „PTY LIST” (Seznam typů programů). Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na displeji seznam typů programů. 2 Dotkněte se požadovaného typu programu. Pro návrat na předchozí displej v seznamu/ pokračování dalším displejem v seznamu se dotkněte / . Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá zvolený typ programu. Pro uzavření nabídky režimu přehrávání se dotkněte „PLAY MODE” (Režim přehrávání). 30 Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního programu, deaktivujte během příjmu v pásmu FM tuto regionální funkci. Dotkněte se „PLAY MODE” (Režim přehrávání) a pak okna „Regional” (Regionální program) a nastavte jej na „OFF” (Vypnuto). Poznámka Tato funkce nefunguje na území Velké Británie a v některých dalších oblastech.

Typy programů News (Zprávy), Current Affairs (Nejnovější události), Information (Informace), Sport (Sport), Education (Vzdělávání), Drama (Drama), Cultures (Kultura), Science (Věda), Varied Speech (Různé programy s mluveným slovem), Pop Music (Populární hudba), Rock Music (Rock), Easy Listening (Pohodová hudba), Light Classics M (Lehká klasická hudba), Serious Classics (Vážná klasická hudba), Other Music (Jiné hudební styly), Weather & Metr (Počasí), Finance (Finance), Children’s Progs (Dětské programy), Social Affairs (Společenské události), Religion (Náboženství), Phone In (Programy s telefonickými vstupy posluchačů), Travel & Touring (Cestování a turistika), Leisure & Hobby (Volný čas a záliby), Jazz Music (Jazzová hudba), Country Music (Country hudba), National Music (Národní hudba), Oldies Music (Oblíbená starší hudba), Folk Music (Folk), Documentary (Dokumentární programy) Nastavení zvuku Výběr kvality zvuku — EQ7 Přístroj umožňuje, abyste si vybrali ekvalizační křivku ze 7 typů hudby (Xplod, Vocal (Vokály), Edge, Cruise, Space, Gravity a Custom (Podle uživatele)). 1 Během přehrávání/příjmu se dotkněte „SETUP” (Nastavení) a pak záložky „Sound” (Zvuk). Zobrazí se displej „Sound Setting” (Nastavení zvuku). 2 Dotkněte se „EQ7”. Objeví se možnosti. Poznámka Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech, kde nejsou dostupná data PTY. Nastavení funkce CT (Časový signál) 1 Nastavte v nastavovacích nabídkách „CT ON” (Časový signál zapnutý) (strana 43). Poznámky • Funkce CT nemusí fungovat ani tehdy, když přijímáte stanici s RDS. • Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT a skutečným časem může být určitá odchylka. 3 Dotkněte se požadované ekvalizační křivky. Nastavení je dokončeno. Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte „OFF”. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Poznámky • EQ7 nelze vybrat, je-li aktivován režim karaoke (strana 26), Zóna × Zóna (strana 26) nebo když je položka „Super Audio CD Mode” (Režim disku Super Audio CD) nastavena na „High Quality” (Vysoká kvalita) (strana 28). • Když je aktivován EQ7, funkce CSO se přepne na „OFF” (Vypnuto) (strana 34). Tip Pokud je funkce „EQ7” přiřazena tlačítku (CSTM) na přístroji, vyberte ekvalizační křivku opakovaným stiskem tohoto tlačítka. Podrobné informace o postupu přiřazení této funkce tlačítku (CSTM) - viz strana 44. 31