Views
8 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Chcete-li kalibraci

Chcete-li kalibraci zrušit, dotkněte se „Cancel” (Zrušit). Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Nastavení obrazovky na pozadí Obrazovku na pozadí můžete zobrazit během přehrávání zvuku. Můžete si vybrat ze 3 typů („Screen1” - Obrazovka 1, „Screen2” - Obrazovka 2 nebo „Screen3” - Obrazovka 3), přičemž každý z nich obsahuje tapetu a vzor se spektrálním analyzátorem. Pokud je připojeno navigační zařízení a položka „Input” (Vstup) je nastavena na „Navigation” (Navigace), můžete jako obrazovku na pozadí rovněž vybrat navigační displej („Navigation”) (strana 45). 1 Dotkněte se „SETUP” (Nastavení) a pak záložky „Screen” (Obrazovka). Zobrazí se displej „Screen Setting 1” (Nastavení obrazovky 1). 2 Dotkněte se „Screen” (Obrazovka). Objeví se možnosti. Nastavení tapety a vzoru se spektrálním analyzátorem Umožňuje změnit tapetu a vzor se spektrálním analyzátorem nastavený v položkách „Screen1” (Obrazovka 1), „Screen2” (Obrazovka 2) a „Screen3” (Obrazovka 3). Možnosti pro tapetu jsou uvedeny níže. Wallpaper1 – 4 (Tapeta 1 - 4): Předem uložené obrázky. User1 – 4 (Uživatel 1 - 4): Zachycené obrázky (strana 37). All (Vše): Zobrazuje postupně všechny předem uložené obrázky a zachycené obrázky. User All (Uživatel vše): Zobrazuje postupně všechny zachycené obrázky. 1 Dotkněte se „SETUP” (Nastavení), záložky „Screen” (Obrazovka) a pak „Screen” (Obrazovka). 2 Dotkněte se „Screen1” (Obrazovka 1), „Screen2” (Obrazovka 2) nebo „Screen3” (Obrazovka 3) - podle toho kam chcete uložit nové nastavení. 3 Dotkněte se „Edit” (Editovat). Zobrazí se displej „Wallpaper Select” (Výběr tapety). 3 Dotkněte se požadované možnosti. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Tip Pokud je funkce „Screen” (Obrazovka) přiřazena tlačítku (CSTM) na přístroji, přepněte obrazovku na pozadí opakovaným stiskem tohoto tlačítka. Podrobné informace o postupu přiřazení funkce tlačítku (CSTM) - viz strana 44. 4 Dotkněte se požadované tapety a pak „OK”. Chcete-li procházet možnosti, dotkněte se „Prev v” (Předchozí) nebo „Next V” (Další). 5 Dotkněte se požadovaného vzoru se spektrálním analyzátorem a pak „OK”. Vyberte „OFF” (Vypnout) pro deaktivaci spektrálního analyzátoru. Nové nastavení se uloží pod vybranou možností. Toto nové nastavení se použije, když se dotknete „SETUP” (Nastavení) pro uzavření nastavovací nabídky. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). 36

Zachytávání obrázků pro tapetu CAPTURE Během přehrávání videa/obrázků můžete zachytit obrázky a uložit je (až 4 obrázky), abyste je mohli nastavit jako tapetu. Můžete rovněž zachytit obrázek z externího video zařízení (pokud je připojeno). 1 Spusťte přehrávání disku nebo externího video zařízení. 2 U požadované scény/obrázku stiskněte tlačítko (CAPTURE) na kartovém dálkovém ovladači. Zobrazí se potvrzovací displej. 3 Pro uložení obrázku se dotkněte „Yes” (Ano). Obrázek se uloží do přístroje. Poznámky • Během ukládání obrázku přístroj nevypínejte, jinak se obrázek nemusí uložit. • Uložený obrázek je určen pouze k osobnímu použití. Použití pro veřejné účely a účely přinášející zisk vyžaduje povolení držitelů autorských práv. • Uložené obrázky se mohou od originálu lišit poměrem stran, nebo se z důvodu komprese nebo prodloužení nemusí správně zobrazit některé znaky. Tip Pokud je funkce „Capture” přiřazena tlačítku (CSTM) na přístroji, stiskněte pro zachycení obrázku toto tlačítko. Podrobné informace o postupu přiřazení funkce tlačítku (CSTM) - viz strana 44. Mazání zachycených obrázků Uložené obrázky můžete smazat. 1 Dotkněte se „SETUP” (Nastavení), záložky „Screen” (Obrazovka) a pak „Wallpaper Delete” (Smazání tapety). 2 Dotkněte se obrázku, který chcete smazat a pak . Vybraný obrázek se objeví v pravé části displeje za účelem potvrzení. Opakováním tohoto kroku smažte další obrázky. 3 Dotkněte se „OK”. Zobrazí se potvrzovací displej. 4 Dotkněte se „Yes” (Ano). Vybraný obrázek (obrázky) se smaže. Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Výběr kvality obrazu — Obrazový ekvalizér Umožňuje vybrat kvalitu obrazu, která je vhodná pro jas v interiéru vozidla. Možnosti jsou uvedeny níže. Dynamic (Dynamická): Živý obraz s jasnými a čistými barvami. Theater (Kino): Pro zjasnění monitoru; vhodné při sledování filmů při tmavém osvětlení. Sepia (Sépiová hněď): Aplikuje na obraz sépiový odstín. Standard (Standardní): Standardní kvalita obrazu. Custom1, Custom2 (Podle uživatele 1, Podle uživatele 2): Nastavení, které může uživatel upravovat (strana 38). 1 Během přehrávání videa/obrázků se dotkněte „SETUP” (Nastavení) a pak záložky „Screen” (Obrazovka). Zobrazí se displej „Screen Setting 1” (Nastavení obrazovky 1). 2 Dotkněte se „Picture EQ” (Obrazový ekvalizér). Objeví se možnosti. 37