Views
9 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Nabídka Setup

Nabídka Setup (Nastavení) Tato nastavovací nabídka obsahuje následující kategorie. • System (Systém): Nastavení systému (strana 43) • Sound (Zvuk): Nastavení zvuku/reproduktorů (strana 46) • Screen (Obrazovka): Nastavení obrazovky (strana 48) • Disc (Disk): Nastavení přehrávání disku (strana 49) Základní operace v nabídce Setup Položky v této nabídce můžete nastavit následujícím postupem. Např. při nastavení demo režimu 1 Během doby, kdy je přístroj vypnutý, se dotkněte „SETUP” (Nastavení). Zobrazí se nastavovací nabídka. 3 Dotkněte se . Zobrazí se displej „Screen Setting 2” (Nastavení obrazovky 2). 4 Dotkněte se „Demo” (Demo režim). Objeví se možnosti. 5 Dotkněte se „ON” (Zapnuto) nebo „OFF” (Vypnuto). Nastavení je dokončeno. 2 Dotkněte se záložky „Screen” (Obrazovka). Zobrazí se displej „Screen Setting 1” (Nastavení obrazovky 1). Chcete-li procházet možnosti (pouze když je to potřeba), dotkněte se „Prev v” (Předchozí) nebo „Next V” (Další). Pro návrat k předchozímu displeji se dotkněte . Pro uzavření nastavovací nabídky se dotkněte „SETUP” (Nastavení). 42

Nastavení systému — System (Systém) Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „System” (Systém) c požadovanou kategorii c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce Setup” na straně 42. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení. System Setting (Nastavení systému) Položka Možnost Účel Stav přístroje Security Control (Řízení bezpečnosti) (strana 50) Clock Adjust (Seřízení hodin) (strana 50) – – – – Auto OFF (Automatické vypnutí) Automatické vypnutí po uplynutí požadované doby po vypnutí přístroje. NO (Ne) (z) 30 sec, 30 min, 60 min Pro deaktivaci funkce pro automatické vypnutí. Pro výběr požadované doby. Libovolný stav. CT (Časový signál) (strana 29, 31) On (Zapnuto) OFF (Vypnuto) (z) Pro aktivaci funkce CT (Časový signál). Pro deaktivaci funkce CT (Časový signál). Monitor Setting (Nastavení monitoru) Položka Možnost Účel Stav přístroje Dimmer (Snížení jasu displeje) Pro změnu jasu displeje. Auto (Automaticky) (z) On (Zapnuto) Pro automatické snížení jasu displeje při zapnutí světel. (K dispozici pouze v případě, že je připojen ovládací kabel osvětlení.) Pro snížení jasu displeje. Monitor Angle (Úhel monitoru) (strana 35) Dimmer Level (Úroveň snižování jasu) Pro nastavení úrovně jasu, když je aktivováno snížení jasu. Touch Panel Adjust (Přizpůsobení dotykového panelu) (strana 35) – – (–5 ~ +5) z: 0 – – Pro výběr úrovně. Libovolný stav. pokračování na další straně t 43