Views
3 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Key Setting (Nastavení

Key Setting (Nastavení tlačítek) Položka Možnost Účel Stav přístroje Beep (Pípnutí) ON (Zapnuto) (z) OFF (Vypnuto) Pro aktivaci signalizace operace. Pro deaktivaci signalizace operace. Custom Key (Uživatelské tlačítko) Pro přiřazení funkce tlačítku CSTM na přístroji, aby bylo možno danou funkci snadno spouštět. Capture (Zachytit) (z), Screen (Obrazovka), Picture EQ (Obrazový ekvalizér), Aspect (Poměr stran), EQ7, Zone × Zone (Zóna x Zóna) Pro výběr funkce pro přiřazení. Libovolný stav. Rotary Commander (Otočný ovladač) Normal (Normální) (z) Pro použití v poloze nastavené od výrobce. Pro změnu směru ovládání ovládacích prvků otočného ovladače. Reverse (Opačný) Pro použití na pravé straně sloupku řízení. Key Illumination (Osvětlení tlačítek) ON (Zapnuto) (z) OFF (Vypnuto) Pro zapnutí osvětlení tlačítek. Pro vypnutí osvětlení tlačítek. AUX Setting (Nastavení AUX) Položka Možnost Účel Stav přístroje AUX 1 (strana 51) Pro nastavení typu zařízení připojeného ke svorkám AUX IN 1, aby bylo možno odpovídajícím způsobem přepnout obrazovku na pozadí. Video (z) Audio (Zvuk) OFF (Vypnuto) Pro zobrazení obrazu z připojeného zařízení. Pro zobrazení tapety a spektrálního analyzátoru na displeji. Pro deaktivaci vstupu AUX. AUX 2 (strana 51) Pro nastavení typu zařízení připojeného ke svorkám AUX IN 2, aby bylo možno odpovídajícím způsobem přepnout obrazovku na pozadí. Video (z) Audio (Zvuk) OFF (Vypnuto) Pro zobrazení obrazu z připojeného zařízení. Pro zobrazení tapety a spektrálního analyzátoru na displeji. Pro deaktivaci vstupu AUX. Přístroj vypnutý. AUX 3* (strana 51) Pro nastavení typu zařízení připojeného ke svorkám AUX IN 3/BUS AUDIO IN, aby bylo možno odpovídajícím způsobem přepnout obrazovku na pozadí. Video (z) Audio (Zvuk) OFF (Vypnuto) Pro zobrazení obrazu z připojeného zařízení. Pro zobrazení tapety a spektrálního analyzátoru na displeji. Pro deaktivaci vstupu AUX. 44

No Signal Setting (Nastavení při chybějícím signálu) Zobrazuje tapetu automaticky, když není detekován žádný externí video signál. Wallpaper (Tapeta) (z) Blank Screen (Prázdná obrazovka) Pro automatické zobrazení tapety. Pro zobrazení obrazovky při chybějícím signálu (prázdná obrazovka). Přístroj vypnutý. External Video Setting (Nastavení externího video signálu) Položka Možnost Účel Stav přístroje OFF (Vypnuto) (z) Pro deaktivaci tohoto vstupu. Input (Vstup) (strana 51) Aktivuje video vstup z připojené zadní kamery/ navigačního zařízení. Color System (Systém barev) (strana 51) Navigation (Navigace) Back Camera (Zadní kamera) PAL (z) Pro zobrazení obrazu z navigace a výstup zvuku z aktuálního zdroje. Pro zobrazení obrazu ze zadní kamery, když se rozsvítí světlo zpátečky (nebo když je páka řazení nastavena do polohy R (zpátečka)). Pro nastavení systému PAL. Libovolný stav. Pro změnu systému barev podle připojené zadní kamery/ navigačního zařízení. NTSC Pro nastavení systému NTSC. (Není podporován systém SECAM.) Back Camera Setting (Nastavení zadní kamery) (strana 52) – – * Když je ke vstupu BUS CONTROL IN připojeno nějaké zařízení, zobrazí se namísto „AUX 3” zpráva „Sony BUS” (Sběrnice Sony) a bude možno vybrat pouze možnosti „Video” a „Audio”. 45