Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení

Nastavení zvuku/reproduktorů — Sound (Zvuk) Vyberte „SETUP” (Nastavení) c „Sound” (Zvuk) c požadovanou kategorii c požadovanou položku c požadovanou možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní operace v nabídce Setup” na straně 42. Podrobné informace najdete na odkazovaných stranách. „z” indikuje výchozí nastavení. Sound Setting (Nastavení zvuku) Položka Možnost Účel Stav přístroje OFF (Vypnuto) (z) Pro zrušení ekvalizační křivky. EQ7 (strana 31) Xplod, Vocal (Vokály), Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom (Podle uživatele) Pro výběr ekvalizační křivky. přizpůsobení ekvalizační křivky. Během přehrávání/ příjmu rádia.* 1 OFF (Vypnuto) (z) Pro deaktivaci režimu Pro Logic II. Dolby Pro Logic II (strana 33) Pro výstup dvoukanálových zdrojů ve vícekanálovém formátu. Music (Hudba) Movie (Film) Pro vytvoření hlubokého a širokého zvuku pro stereofonní audio záznamy. Pro vylepšení zvukového pole stereofonních televizních show a všech programů zakódovaných ve formátu Dolby Surround. Během přehrávání disku DVD/VCD/ CD/MP3/příjmu rádia.* 1 Balance/Fader (Vyvážení levého-pravého/předníhozadního kanálu) (strana 32) Fader/Balance (Vyvážení předníhozadního/levéhopravého kanálu): (–10 ~ +10) z: 0 Center/Subwoofer (Středový reproduktor/ Subwoofer): (–6 ~ +6) z: 0 Pro přizpůsobení úrovně. Listening Position (Poslechové místo) (strana 33) Pro nastavení poslechového místa tak, abyste měli pocit, že se nacházíte uprostřed zvukového pole, ať už ve vozidle sedíte kdekoliv. OFF (Vypnuto) (z) Front L (Vpředu vlevo) Front R (Vpředu vpravo) Front (Vpředu) All (Vše) Pokud nechcete poslechové místo nastavovat. Pro nastavení dopředu doleva. Pro nastavení dopředu doprava. Pro nastavení dopředu doprostřed. Pro nastavení do středu vašeho vozidla. Během přehrávání/příjmu rádia.* 1 46 Custom (Podle uživatele) Pro přesnou kalibraci poslechového místa (strana 34).

Speaker Setting (Nastavení reproduktorů) Položka Možnost Účel Stav přístroje Center Speaker (Středový reproduktor) (strana 34) Pro nastavení stavu připojení středového reproduktoru nebo aktivaci funkce Center Speaker Organizer. CSO (z) OFF (Vypnuto) On (Zapnuto) Pro aktivaci funkce Center Speaker Organizer. Pro nastavení stavu připojení na vypnuto. Pro nastavení stavu připojení na zapnuto. Během přehrávání/ příjmu rádia.* 1 Libovolný stav. Přístroj vypnutý. Subwoofer (strana 34) Nastavuje stav připojení subwooferu. ON (Zapnuto) (z) OFF (Vypnuto) Pro nastavení stavu připojení na zapnuto. Pro nastavení stavu připojení na vypnuto. Přístroj vypnutý. Crossover Filter (Dělicí filtr) Pro výběr mezní frekvence předních/zadních reproduktorů (HPF) a subwooferu (LPF). 5.1ch Speaker Level (Úroveň reproduktoru pro 5.1kanálů) (strana 35) LPF (Filtr dolní propust): 80 Hz, 120 Hz (z) HPF (Filtr horní propust): OFF (Vypnuto) (z) HPF (Filtr horní propust): 80 Hz, 120 Hz Pro výběr mezní frekvence. Pokud se nemá frekvence ořezávat. Pro výběr mezní frekvence. Během přehrávání/ příjmu rádia.* 2 – – Přístroj vypnutý. *1 V závislosti na stavu dalších funkcí nemusí být konfigurace k dispozici. Podrobné informace najdete na odkazované straně a podívejte se také do poznámek v pokynech. *2 Není k dispozici, jestliže je aktivován režim karaoke (strana 26)/Zóna × Zóna (strana 26). 47