Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Tchèque

Disky, které lze

Disky, které lze přehrávat a symboly používané v této příručce Tento přístroj umí přehrávat různé typy video/audio disků. Následující tabulka vám pomůže zjistit, zda je váš disk tímto přístrojem podporován a také to, jaké funkce jsou pro daný typ disku k dispozici. Symbol disku v příručce Formát disku Logo disku DVD VIDEO DVD-R* 1 DVD-R DL* 1 (režim Video/režim VR) DVD-RW* 1 (režim Video/režim VR) VIDEO DVD+R* 1 DVD+R DL* 1 DVD+RW* 1 Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0) Super Audio CD Audio CD AUDIO CD-ROM* 2 CD-R* 2 CD-RW* 2 *1 Lze rovněž ukládat audio soubory. Podrobné informace - viz strana 9. *2 Lze rovněž ukládat video soubory/soubory obrázků. Podrobné informace - viz strana 9. Poznámka „DVD” se může v této příručce používat jako obecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW a DVD+R/ DVD+RW. 8

Následující tabulka zobrazuje podporované kompresní formáty, typy jejich souborů a typy disků, na které lze tyto soubory ukládat. Dostupné funkce se liší v závislosti na formátu, bez ohledu na typ disku. Níže uvedené symboly formátu se zobrazují vedle popisu funkcí dostupných pro daný formát. Symbol formátu v příručce Typ souboru Typ disku, na který lze ukládat Audio soubor MP3 Audio soubor WMA Soubor obrázku JPEG Video soubor DivX ® DATA DVD DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW DATA CD CD-ROM CD-R CD-RW Tip Podrobné informace o formátech komprese - viz strana 55. Nepodporované typy disků Následující disky nelze na tomto přístroji přehrávat. • 8cm disky • 12cm disky využívající pouze vnitřní 8cm datovou část (zbytek je průhledný) • CD-ROM obsahující jiné soubory než MP3/WMA/JPEG/DivX ® •CD-G • Photo-CD • VSD (Video Single Disc) • DVD-ROM obsahující jiné soubory než MP3/WMA/JPEG/DivX ® • DVD-RAM • DVD-Audio • Active-Audio (Data) • SVCD (Super Video CD) •CDV • Disky vytvořené ve formátu Packet Write Poznámka V závislosti na podmínkách, ve kterých byl vytvořen záznam, se nemusí na tomto přístroji podařit přehrát ani podporované disky. Kód regionu Systém regionů se používá z důvodu ochrany autorských práv k software. Kód regionu je umístěný v dolní části přístroje a v tomto přístroji lze přehrát pouze disky DVD označené shodným kódem regionu. Lze rovněž přehrávat disky DVD označené jako . ALL Pokud se pokusíte přehrát jakýkoliv jiný disk DVD, zobrazí se na displeji zpráva „Playback prohibited by region code.” (Přehrávání není z důvodu regionálního omezení povoleno.). Na některých discích DVD nemusí být kód regionu uveden, a přesto nelze tyto disky v důsledku regionálního omezení přehrávat. Kód regionu 9