Views
8 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Местоположение и функции на бутоните Основно устройство За подробности направете справка със страниците, изброени по-долу. Процеп за поставяне на диска (намира се зад предния панел), стр. 15 За да поставите диска. Бутон SRC (източник), стр. 14 За да включите захранването; да промените източника (Радио/Диск/AUX). Бутон OFF, стр. 14, 15, 21 За да изключите захранването/спрете източника (натиснете); изключите напълно устройството (натиснете и задръжте). Бутон CSTM (Custom), стр. 44 За да изпълните предварително зададена функция (една от следните). Capture: стр. 37 За да уловите и запаметите изображение по време на възпроизвеждане на видео запис/ изображение, което да се постави като wallpaper. Screen: стр. 36 За да превключите фона на екрана. Picture EQ: стр. 37 За да изберете качество на картината. Aspect: стр. 38 За да изберете екранното съотношение. EQ7: стр. 31 За да изберете тип на еквалайзера (Xplod/Vocal/ Edge/Cruise/Space/Gravity/Custom/ OFF). Zone x Zone: стр. 27 За да активирате функцията Zone x Zone. Бутон за нулиране Reset, стр. 14. Прозорец на дисплея/тъч панел Приемник за плоското дистанционно управление. Бутони -/+ (VOL) за силата на звука За да настроите силата на звука. Бутон (отваряне/затваряне), стр. 15 За да отворите/затворите предния панел/ извадите диска, когато е поставен такъв.

Екранен дисплей Когато не е избран източник: Бутон SOURCE LIST (списък с източници), стр. 18, 29, 52 За да отворите списъка с източници и да промените източника* (Радио/Диск/AUX). * Ако допълнително устройство (като например CD чейнджър или интерфейсен адаптер за iPod XA-110IP) е свързано към BUS терминалите, това устройство също може да бъде избрано. Бутон SETUP (настройки), стр. 42 За да отворите менюто с настройките. Бутон DVD SETUP (настройка на DVD), стр. 39 За да отворите менюто с настройка на DVD. Бутон (Monitor Off) (изключен монитор) За да изключите монитора и осветлението на бутоните. За да ги включите отново, докоснете която и да е точка на дисплея. Име на функцията, която е присвоена на бутона CSTM, стр. 44 Указва името на функцията, която се изпълнява с натискането на бутона CSTM. Дисплей на часовника, стр. 48.