Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Плоско

Плоско устройство за дистанционно управление RM-X160 Плоското устройство за дистанционно управление може да се използва основно за контролиране на аудио функциите. За операции с менюто използвайте тъч панела. За подробности направете справка със страниците, изброени по-долу. Преди употреба отстранете предпазното фолио (стр. 14). Бутон OFF, стр. 14, 15, 21 За да изключите захранването/спрете източника (натиснете); изключите напълно устройството (натиснете и задръжте). Бутони с цифри, стр. 21, 23, 25, 50 Диск: За да локализирате заглавие/глава/запис. Радио: За приемане на запаметени радио станции (натиснете); за да запаметите радио станции (натиснете и задръжте). Бутон CLEAR За да изтриете въведен номер. Бутон TOP MENU За да отворите заглавното меню на DVD. Бутон (Микрофон) За да активирате режим караоке. Бутон ZxZ (Zone x Zone) За да активирате функцията Zone x Zone. Бутон (възпроизвеждане/ пауза) За да стартирате/спрете на пауза възпроизвеждането.

Бутони Диск: За да прескочите глава/запис/сцена/файл (натиснете); връщане назад/бързо превъртане напред на диска (натиснете и задръжте за момент); връщане назад/ бързо превъртане напред на записа (натиснете и задръжте).*1 Радио: За автоматично настройване на радио станции (натиснете); за ръчно намиране на радио станция (натиснете и задръжте). Бутон SRC (източник), стр. 14 За да включите захранването; промените източника*2 (Радио/Диск/AUX). Бутон MODE (режим) За да изберете радио честота (FM/MW/LW); изберете външно устройство*3 Бутон за отслабване силата на звука За да намалите рязко силата на звука (натиснете отново, за да отмените). Бутони за настройка възпроизвеждането на DVD AUDIO : стр. 22 За да промените езика на озвучаване/формата. (За VCD/CD/MP3/WMA - да промените аудио канала.) SUBTITLE : За да промените езика на субтитрите. ANGLE : За да промените ракурса на гледане. Бутон MENU За да отваряте менюто на диска. *1 Операциите може да се различават в зависимост от диска (стр. 16). *2 Ако е включено допълнително оборудване (като например CD чейнджър или интерфейс адаптер за iPod XA-110IP) към BUS терминалите, то това устройство също може да бъде избирано. *3 Когато се използват две или повече външни устройства. *4 Когато възпроизвеждате с включена функция PBC. Забележка Ако устройството е изключено и дисплеят е изгаснал, то не може да бъде управлявано с плоското устройство за дистанционно управление, докато не се натисне бутонът SRC , намиращ се върху основното устройство или в него не бъде поставен диск. Съвет За подробности как да подмените батерията, вижте главата “Подмяна на литиевата батерия на плоското устройство за дистанционно управление” на стр. 56. Бутони Cursor)/ENTER За да местите курсора и потвърждавате настройката. Бутон (Return), стр. 21 За да се върнете на предишен дисплей; за да се върнете на менюто на VCD*4 диск. Бутон CAPTURE, стр. 37 За да уловите и запазите изображение по време на възпроизвеждане на видео/ изображения, което по-късно може да бъде зададено като wallpaper. Бутон SCREEN За да превключите към фон на екрана. Бутони +/- (VOL) (сила на звука) За да настроите силата на звука.