Views
8 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Слушане на

Слушане на радио Докоснете “SOURCE LIST”, а след това “TUNER”. Извежда се дисплеят за приемане на радио. Докоснете “BAND”. Извежда се списъкът с радио обхватите. Докоснете желания радио обхват (FM 1, FM 2, FM 3, MW или LW). Докоснете “BAND”, за да затворите списъка. Настройване на радио станция. За автоматично настройване Докоснете . Сканирането спира, когато устройството приеме станция. Повторете процедурата, докато стигнете до желаната радио станция. За ръчно настройване Докоснете неколкократно, докато се приеме желаната честота. За продължително прескачане на честоти, докоснете и задръжте .

Дисплей и бутони за приемане на радио По време на приемане на радио се извежда следният дисплей. № Опция Обяснение Номер на записа AF/TA ATT Източник Функция Active Информация за радио станцията Указва номера на текущия радио обхват, номер на запаметена станция*1 или честота*2/статус. За да настроите AF и TA в RDS. (стр. 30) Докоснете, за да намалите звука. За да отмените, докоснете отново. Указва текущия източник Указва активните в момента функции (Pro Logic II, EQ7 или Zone x Zone). PLAY MODE Докоснете, за да отворите менюто за режима на възпроизвеждане, което съдържа някоя от следните опции. Mono: Докоснете, за да активирате моно режим, ако приемането на FM радио обхвата е лошо. За да възстановите приемането на стерео, изберете “OFF”. Local: Докоснете, за да настроите само радио станции с по-силен сигнал. За да настроите станции с нормален сигнал, изберете “OFF”. Regional (стр. 30) PTY LIST (стр. 30) Ниво на силата на звука Указва нивото на силата на звука. Когато функцията ATT е активирана, се извежда . PRESET LIST Докоснете, за да прегледате запаметените радио станции или да запаметите нови. (стр. 29) *1 Появява се само когато се приеме запаметена радио станция. *2 Докато приемате RDS радио станция, се извежда името на станцията. За подробности вижте глава “RDS” на стр. 29. Съвет За подробности относно други радио функции вижте глава ”Разширени операции – Радио” на стр. 29.