Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Насладете се

Насладете се на съраунд звук Създаване на идеалното поле за мултиканален звук В този раздел е представена примерна процедура за създаване на идеалното поле за мултиканален звук (5.1 канален звук). За подробности направете справка с указаната страница. Подготовка Настройка на конфигурацията на високоговорителите. Задайте статуса на връзката на централния високоговорител и субуфера. -- Чрез първоначални настройки (стр. 14) -- Чрез допълнително настройване (стр. 34) Изберете удобната за вас позиция за слушане. За да изберете от предварително зададените опции -- стр. 33 За прецизно калибриране -- стр. 34 Регулирайте силата на звука за всеки от свързаните високоговорители. Регулирайте силата на звука за всеки високоговорител така, че нивото на приемане да е еднакво от позицията на слушане. -- стр. 35 Настройте честотите за спиране на звука от предния и задния високоговорители (HPF) и субуфера (LPF). -- стр. 47 Насладете се на мултиканален звук от двуканални източници За възпроизвеждане на VCD/CD/MP3/ AUX или приемане на радио Активирайте режим Dolby Pro Logic II. -- стр. 33 Ако не е свързан централен високоговорител, активирайте CSO. -- стр. 34 Насладете се на мултиканални източници За възпроизвеждане на DVD/CD в мултиканален формат (Dolby Digital, DTS и др.) Ако не е свързан централен високоговорител, активирайте CSO. -- стр. 34 За възпроизвеждане на мултиканалната част от Super Audio CD Задайте ”Режим Super Audio CD” в положение “High Quality” (високо качество) -- стр. 28 Забележка Настройките HPF/LPF (стр. 47) се деактивират, когато е зададено “High Quality” (високо качество). Регулиране характеристиките на звука Регулирайте следните опции според вашите предпочитания. Настройте EQ7*. * Не е достъпна, ако CSO е активирана. -- стр. 31 Регулирайте баланса и фейдъра на високоговорителите. -- стр. 32

Разширени операции – Дискове Тази глава се състои от следните раздели. Специфични видео операции* стр. 21 до 24 Общи видео*/аудио операции стр. 24 до 27 Специфични аудио операции стр. 28 * Включително JPEG операции Използване на PBC функциите – Контрол върху възпроизвеждането Забележки Опциите на менюто и операциите се различават в зависимост от диска. По време на PBC възпроизвеждане номерът на записа, възпроизвежданата опция и др. не се извеждат на дисплея за възпроизвеждане. Възобновяване на възпроизвеждането не е достъпно по време на възпроизвеждане без PBC. Съвет За да възобновите PBC възпроизвеждане, спрете възпроизвеждането като натиснете OFF, след което натиснете . Конфигуриране на аудио настройките Промяна на аудио езика/формата Бутони с цифри Менюто PBC подпомага интерактивно вашата работа с устройството, докато се възпроизвежда VCD, съвместимо с PBC. 1 Започнете възпроизвеждане на VCD, съвместимо с PBC. Извежда се менюто PBC. 2 Натиснете бутоните с цифри, за да изберете желаната опция, след това натиснете ENTER. 3 Следвайте инструкциите в менюто за извършване на интерактивни операции. За да се върнете към предишния дисплей, натиснете бутона . Възпроизвеждане без функцията PBC 1 По време на възпроизвеждане натиснете OFF. Възпроизвеждането спира. 2 Докоснете “SETUP”, след което натиснете “Disc”. Извежда се дисплеят “Disc Setting 1”. 3 Докоснете надписа “Play Video CD Without PBC”. (Възпроизвеждане на Video CD без функцията PBC) Възпроизвеждането започва. Менюто PBC не се извежда по време на възпроизвеждане. За DVD аудио езикът може да бъде променян, ако дискът съдържа многоезични записи. За DVD/ DivX® можете да променяте аудио формата, когато се възпроизвежда диск, записан в различни аудио формати (например Dolby Digital). продължава на следващата страница