Views
5 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройка на

Настройка на AF и TA По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете ”AF/TA”. Докоснете карето ”AF” или ”TA”, за да зададете “ON” или “OFF”. За да затворите менюто AF/TA, докоснете настройка ”AF/TA”. Запаметяване на RDS радио станции с помощта на настройката AF и TA Можете да запаметяване RDS радио станции с настройката AF/TA. Ако използвате функцията BTM, само RDS радио станции се запаметяват с една и съща AF/TA настройка. Ако настройвате ръчно, можете да запаметите както RDS, така и радио станции без RDS с отделна AF/TA настройка за всяка една от тях. 1 Задайте AF/TA, след това запаметете станция с функцията BTM или ръчно. Настройка на силата на звука за пътната информация Можете да настроите предварително силата на звука за пътната информация така, че да не пропуснете обявленията за нея. Избор на PTY По време на приемане на FM радио станции докоснете “PLAY MODE”, а след това “PTY LIST”. Ако радио станцията предава PTY данни, се извежда PTY списъкът. 1 Натиснете неколкократно VOL -/+ на основното устройство, за да нагласите силата на звука. 2 Докоснете “AF/TA”, след това . Приемане на извънредни съобщения Когато AF или TA са включени, извънредните съобщения автоматично ще прекъснат избрания за момента източник. Запазване само на една регионална програма – Regional Когато функцията AF е включена: фабричните настройки на това устройство ограничават приемането на програми до определен регион, така че няма да можете да превключвате на друга регионална станция с по-силна честота. Ако напуснете зоната за приемане на регионална програма, деактивирайте регионалната функция по време на приемане на FM радио станции. Докоснете “PLAY MODE”, след това задайте “Regional” на положение “OFF”. Забележка Тази функция не работи във Великобритания и в някои други държави. Докоснете желания тип програма. За да се върнете/продължите към предходния/ следващия дисплей в списъка, докоснете . Устройството търси станция, която разпространява избрания тип програма. За да затворите менюто за режима на възпроизвеждане, докоснете “PLAY MODE”. Типове програми News (новини), Current Affairs (актуални събития), Information (информация), Sport (спорт), Education (образователни програми), Drama (театрално изкуство), Cultures (култура), Science (наука), Varied Speech (разнообразна програма), Pop Music (популярна музика), Rock Music (рок музика), Easy Listening (лежерни програми), Light Classics M (лека класическа музика), Serious Classics (класическа музика), Other Music (други стилове музика), Weather & Metr (прогноза за времето), Finance (финанси), Children’s Progs (детски програми), Social Affairs (социални проблеми), Religion (религия), Phone In (програми със слушателски обаждания), Travel & Touring (пътуване и туризъм), Leisure & Hobby (свободно време и хоби), Jazz Music (джаз музика), Country Music (кънтри музика), National Music (национална музика), Oldies Music (ретро музика), Folk Music (фолклорна музика), Documentary (документални предавания).

Забележка Не можете да използвате тази функция в страни/ региони, където не е достъпна услугата PTY. Настройка на СТ (Точен час) 1 В настройките задайте “CT ON” (стр. 43). Забележки Функцията СТ може да не работи, дори ако е приета RDS радио станция. Може да има разлика между времето, настроено чрез функцията СТ и действителния час. Настройки на звука Избор на качество на звука – EQ7 Можете да избирате крива на еквалайзера между 7 музикални типа (Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity и Custom). По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете “SETUP”, а след това “Sound”. Извежда се дисплеят “Sound Setting”. Докоснете “EQ7”. Извеждат се опциите. Докоснете желаната крива на еквалайзера. Настройката е завършена. За да отмените кривата на еквалайзера, изберете “OFF”. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележки EQ7 не може да бъде избрана, докато са активни режим караоке (стр. 26), Zone x Zone (стр. 26) или “Super Audio CD Mode” е зададен на положение “High Quality” (стр. 28). Когато EQ7 е активна, CSO се превключва на положение “OFF” (стр. 34). Съвет Ако “EQ7” е присвоена на бутона CSTM на основното устройство, натиснете този бутон неколкократно, за да изберете крива на еквалайзера. За подробности относно това как да присвоите функцията на бутона CSTM, вижте стр. 44