Views
3 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройване

Настройване кривата на еквалайзера според личните ви предпочитания – настройка на EQ7 Музикалният тип “Custom” на EQ7 ви позволява да направите свои собствени настройки на еквалайзера. Можете да регулирате нивото на 7 различни честоти: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz и 16 kHz. По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете “SETUP”, после “Sound”, “EQ7” и накрая “Custom”. Докоснете “Tune”. Извежда се дисплеят за настройка. Настройка на характеристиките на звука Балансът на звука между левия и десния високоговорители (“Balance”) и предния и задния високоговорители (“Fader”) може да бъде настроен според вашите предпочитания. Можете също така да настроите силата на звука на централния високоговорител и субуфера, ако са свързани такива. По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете “SETUP”, след това “Sound”. Извежда се дисплеят “Sound Setting”. Докоснете “Balance/Fader”. Извежда се дисплеят за настройка. Докоснете +/- на всяка честота, за да регулирате нейните нива. Нивото се регулира на стъпки между -8 и +8. За да възстановите фабрично зададените настройки за кривата на еквалайзера, докоснете “Reset”. Докоснете “OK”. Настройката е завършена. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Съвет Можете да настроите и други видове еквалайзери. Докоснете , за да настроите “Balance”. Нивото се регулира на стъпки между -10 и +10. Докоснете , за да настроите “Fader”. Нивото се регулира на стъпки между -10 и +10. Докоснете +/- на “Center” и “Subwoofer”, за да настроите нивото на силата на звука на централния високоговорител и субуфера.* * Могат да се настроят само когато е свързан централен високоговорител и е зададен на положение “Center Speaker ON” (стр. 34), както и свързан субуфер, зададен на положение “Subwoofer ON” (стр. 34). Нивото се регулира на стъпки между -6 и +6. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете . За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележка Опцията “Balance/Fader” не може да бъде избрана, докато е активна Zone x Zone.

Мултиканален звук от двуканални източници – Pro Logic II Dolby Pro Logic II извежда от двуканални източници 5 широколентови (хай-фай) канала. Това се осъществява чрез използването на подобрен нискошумящ съраунд декодер, който изважда пространствените качества на оригиналния запис без да прибавя нови звуци или тонални оцветявания. Функциите на режима Pro Logic II са посочени по-долу. Music: Осигурява дълбоко, широко звуково пространство за стерео аудио записи. Movie: Осигурява наситено звуково поле, което достига качеството на дискретния 5.1 – канален звук на стерео телевизионни предавания и всички програми, кодирани в режим Dolby Surround. По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете “SETUP”, а след това “Sound”. Извежда се дисплеят “Sound Setting”. Докоснете “Dolby Pro Logic II”. Извеждат се опциите. Оптимизиране на звука за позиция на слушане – Intelligent Time Alignment (Интелигентно времево подреждане) Това устройство може да променя локализацията на звука, като забавя изведения звук от всеки един високоговорител така, че да съответства на вашата позиция и симулира естествено звуково поле и усещане, че се намирате в центъра, независимо от местоположението ви в колата. Опциите за “Listening Position” са посочени по-долу. Front L : Преден ляв Front R : Преден десен Front : Централен преден All : В центъра на колата Custom: Прецизно калибриране на позицията (стр. 34). По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете “SETUP”, а след това “Sound”. Извежда се дисплеят ”Sound Setting”. Докоснете “Listening Position”. Извежда се дисплеят за настройка. Докоснете желаната опция. За да деактивирате режима Pro Logic II, изберете “OFF”. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете . За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележки Тази функция не е достъпна за Super Audio CD, WMA, JPEG, DivX® или дискове във формат Dolby Digital (различни от двуканалните) или DTS. Режимът Pro Logic II не може да се избира, когато са активни режими караоке (стр. 26) или Zone x Zone (стр. 26). Докоснете желаната опция. Настройката е завършена. За да отмените Intelligent Time Alignment, изберете “OFF”. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете . За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележка Intelligent Time Alignment не може да се избере, когато са активни режими караоке (стр. 26) или Zone x Zone (стр. 26) или “Super Audio CD Mode” е зададен на положение “High Quality” (стр. 28).