Views
8 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройки на

Настройки на звука/високоговорителите – Sound Изберете “SETUP” “Sound” желана категория желан елемент от менюто желана опция. За подробности по тази процедура, вижте глава ”Операции за основни настройки” на стр. 42. За подробности се обърнете към посочените страници. “ “ указва настройката по подразбиране. Настройки на звука Елемент от менюто Опция Служи за Dolby Pro Logic II (стр. 33) Извежда мултиканален звук от двуканални източници. Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom Music Movie Състояние на устройството Отменя кривата на еквалайзера По време на възпроизвеждане/ приемане на радио*1. Избира крива на еквалайзера; настройва кривата на еквалайзера според вашите предпочитания. Деактивира режим Pro Logic II. Създава дълбок, широк звук за стерео аудио записи. Увеличава звуковото поле на стерео телевизионни програми и всички други програми, кодирани в режим Dolby Surround. По време на възпроизвеждане на DVD/VCD/CD/MP3/ радиоприемане.*1 Balance/Fader (стр. 32) Listening Position (стр. 33) Задава позицията на слушане така, че да получите усещане сякаш сте в центъра на звуковото поле, без значение на местоположението ви в колата. Fader/Balance: (от -10 до +10) :0 Center/Subwoofer (от -6 до +6) -:0 Front L Front R Front All Настройка на нивото. Да не се настройва позицията на слушане. Настройка на предния ляв високоговорител. Настройка на предния десен високоговорител. Настройка на централния високоговорител. Настройка на звука в центъра на вашата кола. По време на възпроизвеждане/ радиоприемане*1. Custom Прецизно калибриране на позицията за слушане (стр. 34).

Настройки на високоговорителите Елемент от менюто Опция Служи за Center Speaker (стр. 34) Задава статуса на връзката на централния високоговорител или активира Организатора на централния високоговорител (CSO) Състояние на устройството Активира Организатора на По време на възпроизвеждане/ централния високоговорител радиоприемане*1. Задава статуса на връзката на положение изключено. Задава статуса на връзката на положение включено. Във всяко състояние на устройството. Устройството е изключено. Subwoofer (стр. 34) Задава статуса на връзката на субуфера. Задава статуса на връзката в положение включено. Задава статуса на връзката в положение изключено. Устройството е изключено. Crossover Filter Избира честотата, извън която спира звука от предния/задния високоговорител (HPF) и субуфера (LPF). Избира честотата за спиране на звука. Не се избира честота за спиране. По време на възпроизвеждане/ радиоприемане*2. Избира честотата за спиране на звука. 5.1 ch Speaker Level (стр. 35) Устройството е изключено. *1 В зависимост от статуса на другите функции е възможно да не може да бъде направена конфигурация. За подробности се обърнете към посочените страници и вижте инструкциите в направените забележки. *2 Не е достъпно, докато са активни режими караоке (стр. 26)/Zone x Zone (стр. 26).