Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройки на

Настройки на екрана – Screen Изберете “SETUP” “Screen” желана категория желан елемент от менюто желана опция. За подробности по тази процедура, вижте глава ”Операции за основни настройки” на стр. 42. За подробности се обърнете към посочените страници. “ “ указва настройката по подразбиране. Screen Setting 1 Елемент от менюто Опция Служи за Screen (стр. 36) Wallpaper Delete (стр. 37) Picture EQ (стр. 37) Dynamic ( ), Theater, Sepia, Standard Custom1, Custom2 Избира качество на картината. Настройва качеството на картината според вашите предпочитания. Aspect Ratio (стр. 38) Full ( ), Избира екранно Normal, съотношение Wide, Zoom Състояние на устройството Във всяко състояние на устройството. По време на възпроизвеждане на видео/изображение.. По време на видео възпроизвеждане. Screen Setting 2 Елемент от менюто Опция Служи за Clock Показва/скрива дисплея на часовника в долния десен ъгъл на екрана. Button Color Select Променя цвета на бутона и активира ефект на бутона. Demo Извежда дисплея на часовника. Скрива дисплея на часовника. Color1 ( ) Избира цвят на бутона. Color8 Effect: ON ( ), Активира/деактивира ефект на бутона. OFF Активира демонстрацията. Деактивира демонстрацията. Състояние на устройството Във всяко състояние на устройството. Устройството е изключено.

Настройки за възпроизвеждане на диска – Disc Изберете “SETUP” “Disc” желана категория желан елемент от менюто желана опция. За подробности по тази процедура, вижте глава ”Операции за основни настройки” на стр. 42. За подробности се обърнете към посочените страници. “ “ указва настройката по подразбиране. Disc Setting 1 Елемент от менюто Опция Служи за Zone x Zone (стр. 26) JPEG Slide Show Play Video CD Without PBC (стр. 21) DivX Video On DemandИзвежда регистрационния код на това устройство. За повече информация посетете посочения интернет адрес: http://www.divx.xom/vod On Активира функцията Zone x Zone. Деактивира функцията Zone x Zone. Избира интервала при изреждане на снимките. Състояние на устройството По време на възпроизвеждане/ приемане на радио. Устройството е изключено. Done Затваря дисплея. Във всяко състояние на устройството. Disc Setting 2 Елемент от менюто Опция Служи за Super Audio CD Mode (стр. 28) Избира качеството на звука за Super Audio CD възпроизвеждане. Standard Високо качество на звука. Стандартно качество на звука. Състояние на устройството Super Audio CD Layer (стр. 28) Избира слоя (частта) за възпроизвеждане на Super Audio CD. 2 Channel Възпроизвежда мултиканалната част от Super Audio CD слоя. Възпроизвежда двуканалната (стерео) част от Super Audio CD слоя. Устройството е изключено. Възпроизвежда CD слоя (ако има запис на него).