Views
11 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Съдържание

Съдържание Добре дошли!...........................................................................6 Характеристики .......... ............................................... 6 Авторски права ............ .............................................. 7 Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани и символи, използвани в това ръководство ............... ... 8 Местоположение и функции на бутоните ....... .........10 Основно устройство ............. ................................10 Плоско устройство за дистанционно управление RM-X160 ........ .......................................12 Подготовка за експлоатация Нулиране на устройството.......................14 Извършване на първоначалните настройки .................................................................14 Подготвяне на плоското устройство за дистанционно управление .........................14 Основни операции Възпроизвеждане на дискове .....................15 Слушане на радио ......................................18 Насладете се на съраунд звук Създаване на идеалното поле за мултиканален звук .......... ........................................................................................20 Разширени операции - Дискове Използване на функцията PBC – Контрол върху възпроизвеждането ......... ..................................................21 Задаване на аудио настройките ...... ..............................21 Промяна на езика/аудио формата ...........21 Регулиране на изходното ниво на звука – DVD ниво ...... ............................................................................................22 Заключване на дисковете – Родителски контрол .......... ........................................................................................23 Активиране на родителския контрол ........... ............23 Промяна на района и квалификацията на филма .......... ............... ...................................................................................24 Повторно и разбъркано възпроизвеждане ............ ....24 Възпроизвеждане чрез пряко търсене ............... ..........25 Насладете се на караоке ............ .......................................26 Насладете се на звук от различни източници в предната и задна част на колата – Zone x Zone …….26 Преглеждане на записите/изображенията/видео файловете – LIST ...... .........................................................27 Избор на запис/изображение/видео файл ............ .......27 Избор на тип на файла ........... ..........................................27 Задаване на настройките за възпроизвеждане за Super Audio CD ……….. .................................................................. 28 Избор на слой на възпроизвеждане ......... ..................... 28 Избор на качество на звука ......... .................................. 28 Разширени операции – Радио Запаметяване и приемане на радио станции ...... ..... 29 Автоматично запаметяване – BTM .......... ............... 29 Ръчно запаметяване ............ ............................................. 29 Приемане на запаметени радио станции ............... ... 29 RDS …… .................................................................................. 29 Преглед ............ ..................................................................... 29 Настройка на AF и TA ........... ......................................... 30 Избор на PTY ……… ............................................................ 30 Настройка на CT ........ ...................................................... 31 Настройки на звука Избор на качество на звука – EQ7 ........ ....................... 31 Настройване кривата на еквалайзера според личните ви предпочитания – настройка на EQ7 .......... .......... 32 Настройка на характеристиките на звука .............. 32 Мултиканален звук от двуканални източници – Pro Logic II ……….. ....................................................................... 33 Оптимизиране на звука за позиция на слушане – Intelligent Time Alignment (Интелигентно времево подреждане) ......... ................................................................ 33 Прецизно калибриране на позицията на слушане – Intelligent Time Alignment Tune (Настройка на интелигентното времево подреждане) .............. ...... 34 Конфигурация на високоговорителите и настройка на силата на звука .......... ................................................... 34 Създаване на виртуален централен високоговорител – CSO …………… ..................................................................... 34 Указване на това как са свързани високоговорителите ......... ............................................. 34 Регулиране силата на звука .......... .................................... 35 Настройки на монитора Регулиране ъгъла на монитора ............ ........................... 35 Калибриране на тъч панела ....... ..................................... 35 Настройка на фона на екрана ............. ........................... 36 Настройка на wallpaper и на вида на спектралния анализатор ......... ................................................................. 36 Улавяне на изображения за wallpaper...... ........................ 37 Избор на качество на картината – Picture EQ............ ............................................................... 37 Настройка на качеството на картината според вашите предпочитания ......... ........................................ 38 Избор на екранно съотношение ............ ....................... 38

Общи настройки Настройка на DVD ....... ..................................................39 Основни операции по настройка на DVD ......... ......39 Настройки на език за дисплея или звукозаписа .......4 0 Аудио/визуални настройки ............ ..............................40 Настройки за родителски контрол ............ .............41 Настройки за режим на възпроизвеждане ........... ....41 Нулиране на всички настройки .......... .........................41 Настройки ......... ................................................................42 Операции за основни настройки .............. ..................42 Настройки на системата – System ............ ................43 Настройки на звука/високоговорителите – Sound ............. ...................................................................................46 Настройки на екрана – Screen ............. .........................48 Настройки за възпроизвеждане на диска – Disc . ....49 Настройка на кода за сигурност ................ ................50 Настройка на часовника ........... ....................................50 За инсталация и свързване вижте приложеното ръководство. Използване на допълнително оборудване Помощно аудио/видео оборудване ......... ...................51 Задна камера/устройство за навигация .......... ..........51 Извеждане на картината ......... .....................................51 Настройки на задната камера .......... ...........................52 Устройство за смяна на СD ......... ...............................52 Въртящо се устройство за управление RM-X4S ...53 Допълнителна информация Предпазни мерки ............... ...............................................54 Забележки относно LCD панела .......... .......................54 Забележки относно дисковете ............. ......................54 Ред за възпроизвеждане на MP3/WMA/JPEG/DivX® файлове ....... .........................................................................55 Относно MP3 файловете ......... ....................................55 Относно WMA файловете ........ ..................................56 Относно JPEG файловете ......... ...................................56 Относно DivX® файловете ........ ................................56 Поддръжка ........ ..................................................................56 Демонтиране на устройството ........... ....................56 Спецификации ........... ........................................................57 Отстраняване на проблеми ........... .............................58 Извеждане на грешки/Съобщения .......... ....................60 Речник ........... .......................................................................61 Списък с езикови кодове/кодове на района........ ......63 Азбучен указател............ ...................................................64