Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройки на

Настройки на задната камера Можете да извеждате елементите от менюто за настройка върху картината от задната камера, за се да улесни работата ви. Докоснете “SETUP”, после “System”, след това докоснете неколкократно --, докато се изведе дисплеят “External Video Setting”. Докоснете “Back Camera Setting”. Извеждат се елементите от менюто за настройка. CD чейнджър Избор на чейнджър Докоснете “SOURCE LIST”, след това “Changer”. Албум/диск/номер на чейнджъра Извеждане на маркировки Докоснете “Marker”. Докоснете “Marker” отново, за да скриете маркировката. Обръщане на картината Докоснете “Mirrored”. Извежда се огледалното изображение на картината. Редактиране на линии Докоснете “Line Edit”. Докоснете “PLAY MODE”, след това “Next Changer”. Повторете тази стъпка, докато се появи желаният чейнджър. Прескачане на албуми и дискове Докоснете описаните по-долу елементи от менюто на дисплея за възпроизвеждане. За да прескочите Докоснете албум* ALBUM -/+. няколко албума наведнъж * и задръжте ALBUM -/+. диск DICS -/+. няколко диска наведнъж и задръжте DICS -/+. * Когато се възпроизвежда MP3 файл. Изберете линия за редактиране. Докоснете ”1 Edit”, ”2 Edit” или ”3 Edit”, съответстващи на линията, която желаете да редактирате. Редактирайте линията. За да увеличите дължината, докоснете . За да намалите дължината, докоснете . За да регулирате позицията, докоснете или . За да възстановите настройките по подразбиране, докоснете “Reset”. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете . За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”.

Повторно и разбъркано възпроизвеждане По време на възпроизвеждане докоснете “PLAY MODE”, след това докоснете неколкократно карето “Repeat” или “Shuffle”, докато се изведе желаната опция. Изберете За да възпроизведете Repeat Track Repeat Album*1 Repeat Disc Shuffle Album*1 Shuffle Disc Shuffle Changer Shuffle All*2 текущия запис отново. текущия албум отново. текущия диск отново. записите в текущия албум в разбъркан ред. записите в текущия диск в разбъркан ред. записите в текущия чейнджър в разбъркан ред. записите във всички чейнджъри в разбъркан ред. *1 Когато се възпроизвеждат MP3. *2 Когато са свързани два или повече CD чейнджъра. За да се върнете към нормалния режим на възпроизвеждане, изберете “OFF”. Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S Залепване на етикета Залепете идентификационния етикет в зависимост от начина, по който сте монтирали въртящото се устройство за дистанционно управление. Посочените по-долу бутони на въртящото се устройство за дистанционно управление предполагат различни операции от тези на основното устройство. Бутон PRESET/DISC Има същите функции като бутона ALBUM -/+ на дисплея или / на плоското устройство за дистанционно управление (натиснете и завъртете). Бутон VOL (сила на звука) Има същите функции като бутона VOL -/+ на основното устройство или плоското устройство за дистанционно управление (завъртете). Бутон SEEK/AMS Има същите функции като бутоните или на дисплея или плоското устройство за дистанционно управление (завъртете или завъртете и задръжте). Бутон DSPL Има същите функции като бутона SCREEN на плоското устройство за дистанционно управление (натиснете). Промяна на посоката за работа Посоката за работа на бутоните е фабрично зададена, както е показано по-долу. За да увеличите За да намалите Ако е необходимо да монтирате въртящото се устройство за дистанционно управление от дясната страна на волана, можете да обърнете посоката за работа. 1 Докато натискате бутона VOL, натиснете и задръжте бутона SOUND. Местоположение на бутоните Бутоните на въртящото се устройство за дистанционно управление със съответните означения имат същите функции като тези на дисплея, плоското устройство за дистанционно управление или на основното устройство.