Views
4 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Telecomanda cu card RM

Telecomanda cu card RM X160 Telecomanda cu card poate fi utilizată în general doar pentru a opera comenzile audio. Pentru operaţiunile din meniu, utilizaţi panoul cu atingere. Consultaţi paginile afişate pentru detalii. Înlăturaţi pelicula de izolare înainte de folosire (pagina 14). 1 Buton OFF 14, 15, 21 Pentru a opri/întrerupe sursa (apăsare); pentru a opri complet (apăsare şi ţinere). 2 Butoane numerice 21, 23, 25, 48 Disc Pentru a localiza un titlu/capitol/piesă. Radio Pentru a recepţiona posturi (apăsare); pentru a memora posturi (apăsare şi ţinere). 3 Buton CLEAR Pentru a şterge un număr introdus. 4 Buton TOP MENU Pentru a deschide meniul principal pe un DVD. 5 Buton (Microfon). Pentru a activa modul karaoke. 6 Buton ZxZ (Zonă x zonă) Pentru a activa Zonă x Zonă. 7 Buton (redare/pauză) Pentru a porni/întrerupe redarea. 12

8 Butoane Disc Pentru a sări un capitol/piesă/scenă/fişier (apăsare); derulare disc (apăsare şi ţinere momentană); derulare piesă (apăsare şi ţinere) * 1 . Radio Pentru a capta posturi automat (apăsare); pentru a găsi un post manual (apăsare şi ţinere). 9 Buton SRC (Source), 14 Pentru a porni; pentru a schimba sursa* 2 (Radio/Disc/AUX) 10 Buton MODE Pentru a selecta banda radio (FM/AM); pentru selectarea unui aparat extern* 3 . Pentru reglarea volumului. * 1 Operaţiunea diferă în funcţie de disc (pagina 16). * 2 Dacă un aparat opţional (cum ar fi un schimbător CD sau un adaptor de interfaţă pentru iPod XA-110IP) este conectat la terminalele BUS, aparatul opţional poate fi de asemenea selectat. * 3 Când sunt folosite două sau mai multe aparate externe. * 4 Când redarea se face cu funcţia PBC. Notă: Dacă unitatea este oprită şi apare afişajul, ea nu poate fi manevrată cu telecomanda cu card decât dacă se apasă pe unitatea principală, dau dacă este introdus un disc pentru a activa unitatea mai întâi. Sfat: Pentru detalii asupra modului de înlocuire a unei baterii, consultaţi „Înlocuirea bateriei cu litiu din telecomanda cu card” de la pagina 54. 11 Buton ATT (atenuare) Pentru a atenua sunetul (pentru anulare, apăsaţi din nou). 12 Butoane de setare a redării DVD : 22 Pentru a schimba limbajul/formatul audio (Pentru VCD/CD/MP3/WMA, pentru a schimba canalul audio). : Pentru a schimba limbajul de subtitrare. : Pentru a schimba unghiul de vizionare. 13 Buton MENU Pentru a deschide meniul pe un disc. 14 Butoane /// (cursor)/ENTER Pentru a mişca cursorul şi pentru a aplica o setare. 15 Buton (întoarcere), 21 Pentru întoarcere la afişajul anterior; întoarcere la meniu pe un VCD* 4 . 16 Buton CAPTURE, 35 Pentru captura şi memorarea unei imagini în timpul redării video/imagini, pentru a o seta ca imagine wallpaper. 17 Buton SCREEN. Pentru a schimba ecranul de fundal. 18 Butoane VOL(Volum) +/- 13