Views
1 month ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Afişaje şi comenzi

Afişaje şi comenzi pentru redare Pentru discuri video/cu imagini, va apărea următorul afişaj când se apasă ecranul. Pentru discurile audio, afişajul apare în timpul redării. Nr. Element Explicaţie A Status format/redare Indică formatul curent şi statusul redării (, , etc.) B Numărul capitolului/titlului Indică numărul capitolului/titlului curent de pe DVD. C Durata redării Indică timpul de redare scurs* 1 D Format audio Indică formatul audio curent de pe DVD/DivX®. (pag 21) E ATT Se atinge pentru a atenua sunetul. Pentru anulare, apăsaţi din nou. F Funcţia activă Indică funcţiile active momentan (Pro Logic II, EQ7, karaoke, Zone x Zone sau repetare/redare aleatorie). Se atinge pentru a sări un capitol/piesă/scenă/imagine/fişier. Se apasă şi se ţine momentan pentru a derula discul video; iar apoi în mod repetat pentru a schimba viteza (x2 →x12→x120→x2...)* 2 . Pentru anulare, G apăsaţi . Se apasă şi se ţine pentru a derula piesa audio. În timpul întreruperii, apăsaţi şi ţineţi pentru a reda discul video cu încetinitorul. Pentru anulare, eliberaţi tasta. 16

H Se apasă pentru a întrerupe/relua redarea după întrerupere. Se atinge pentru a deschide meniul modului de redare, ce conţine următoarele: • Repetare/Redare aleatorie (pagina 24) • KARAOKE (numai pentru redare DVD/VCD/CD/MP3) pag. 26 • DVD level (numai pentru redarea DVD VIDEO) pag 22 • Sunet (numai pentru redare VCD) pag 22 I PLAY MODE • Image Turn (numai pentru redare JPEG): Atingeţi pentru a roti o imagine stânga/dreapta • Audio (numai pentru redare DivX®) pag. 22 • Subtitrare (Numai pentru redare DivX®): Se apasă în mod repetat pentru a opri/selecta limbajul de subtitrare* 3 * 4 J Nivelul volumului Indică nivelul volumului. Când este activat ATT, va apărea Apăsaţi pentru a deschide meniul de control, ce conţine următoarele. • Audio: Se atinge în mod repetat pentru a selecta limbajul/formatul audio (pag 21) * 3 • Subtitrare: Se atinge în mod repetat pentru a opri/selecta limbajul de K DVD CONTROL subtitrare * 3 * 4 • Unghi: Se atinge în mod repetat pentru a schimba unghiul de vizionare* 3 • Meniu de bază: Se atinge pentru a deschide meniul de bază pe DVD* 3 • Meniu: Se atinge pentru a deschide meniul de pe disc* 3 L Numărul piesei Indică numărul piesei actuale de pe VCD* 5 M Meniu Video CD Se atinge pentru a deschide meniul pe VCD. N Informaţii despre disc Indică numele piesei/albumului/artistului de pe Super Audio CD/MP3/WMA, numele imaginii/albumului JPEG sau numele fişierului/albumului (dosarului) DivX®. O Numărul piesei Indică numărul piesei pe un Super Audio CD/CD P LIST Se atinge pentru a lista piese/imagini/fişiere video (pag. 27) Q Numărul albumului/piesei Indică numărul piesei (fişierului) şi numărul albumului de pe MP3/WMA/JPEG/DivX®. R ALBUM -/+ Se atinge pentru a sări un album (dosar). * 1 În timpul redării JPEG sau VCD cu funcţia PBC, nu apare nici o indicaţie. * 2 Viteza depinde de formatul sau de metoda de înregistrare. * 3 Indisponibil în funcţie de disc. * 4 Când apare cererea de introducere a 4 cifre, introduceţi codul de limbă (pag.61) pentru limba dorită. * 5 Când redaţi un VCD cu funcţia PBC (pag. 21), nu apare nici o indicaţie. Notă: Dacă discul conţine mai multe tipuri de fişiere, numai tipul selectat (audio/video/imagine) poate fi redat. Pentru detalii asupra modului de selectare a tipului de fişier, consultaţi „Selectarea tipului fişierului” de la pagina 27. Notă asupra fişierelor DivX®: DivX® este o tehnologie de comprimare a fişierelor, dezvoltată de divX, Inc. Acest produs este un produs oficial Certificat DivX® şi poate reda toate versiunile de imagini video DivX® cu redarea standard a fişierelor DivX®. Note asupra redării JPEG Dacă o imagine de mari dimensiuni este rotită, poate dura mai mult afişarea ei. Fişierele progresive Jpeg nu pot fi afişate. 17