Views
6 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Schimbarea zonei şi

Schimbarea zonei şi nivelul de evaluare al filmului Repetarea şi redarea aleatorie Nivelurile de restricţionare pot fi setate în funcţie de zonă şi de evaluările filmului. 1 Apăsaţi „DVD SETUP”, apoi apăsaţi în mod repetat până când apare afişajul „Control Parental” 2 Apăsaţi „Area Select” („Selectare zonă”) Când controlul parental este deja activat, va apărea afişajul de introducere a parolei. Pentru a schimba această setare, introduceţi parola. Vor apărea opţiunile. 1 În timpul redării, apăsaţi „PLAY MODE”, apoi apăsaţi „Repeat” („Repetare”) sau „Shuffle” („Amestecare”) în mod repetat până când apare opţiunea dorită. Va porni repetarea sau redarea aleatorie. Pentru a închide meniul modului de redare, apăsaţi „PLAY MODE”. 3 Apăsaţi zona dorită pentru a aplica evaluările sale. Când selectaţi „Others” („altele”), introduceţi codul zonal selectat din „Lista codurilor zonale” de la pagina 61, folosind tastele numerice. Zona este astfel selectată, iar afişajul „Control Parental” reapare. 4 Apăsaţi „Rating level” („Nivel evaluare”). Vor apărea opţiunile. Cu cât numărul este mai mic, cu atât este mai strict nivelul de restricţie. 5 Apăsaţi nivelul de evaluare dorit. Setarea este finalizată. Pentru a reveni la afişajul anterior, apăsaţi . Pentru a închide meniul de instalare DVD, apăsaţi „DVD SETUP”. Opţiunile de repetare şi de schimbare a ordinii fiecărui disc/format sunt indicate mai jos. Disc/format Opţiuni OFF (OPRIT) Titlu: Repetă titlul în redare. Capitol: Repetă capitolul în redare OFF (OPRIT) Piesă: Repetă piesa în redare. OFF (OPRIT) Piesă: Repetă piesa în redare. Album: Repetă albumul în redare. OFF (OPRIT) Imagine: Repetă imaginea în redare. Album: Repetă albumul în redare. OFF (OPRIT) Fişier: Repetă fişierul video în redare Album: Repetă albumul (directorul) în redare. 24

Opţiunile de amestecare şi ordinea de schimbare a fiecărui format/disc sunt indicate mai jos. Disc/format Opţiuni OFF (OPRIT) Titlu: Redă capitolele din titlul curent în ordine aleatorie. OFF (OPRIT) Disc: Redă piesele din discul curent în ordine aleatorie OFF (OPRIT) Album: Redă piesele / imaginile / fişierele video din albumul curent în ordine aleatorie. * 1 Disponibil numai la redarea VCD versiunea 1.0/1.1 sau 2.0 fără funcţia PBC. * 2 Cu excepţia DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW în modul VR Pentru revenirea la modul normal de redare, selectaţi „OPRIT”. Redarea cu căutare directă Taste numerice Puteţi localiza în mod direct un punct dorit prin specificarea numărului titlului, numărului capitolului etc. Elementele de căutare diferă în funcţie de disc/format după cum urmează. Disc/format Descriere Titlu*(1): Începe redarea de la un titlu selectat Capitol*(1): Începe redarea de la un capitol selectat Piesă: Începe redarea de la o piesă selectată Imagine: Începe redarea de la o imagine selectată Fişier: Începe redarea de la un fişier selectat. * 1 Elementul de căutare depinde de setarea la instalarea DVD. * 2 Disponibil numai când se redă un VCD fără funcţia PBC. Setarea elementului de căutare (numai pentru DVD) Elementul de căutare (titlu sau capitol) în timpul redării poate fi setat înainte, în instalarea DVD. 1 În timp ce unitatea este oprită/DVD-ul este redat, apăsaţi „DVD SETUP”. Va apărea meniul de instalare DVD. 2 Apăsaţi în mod repetat până când apare afişajul „Play Mode”, apoi apăsaţi „Direct Search”. 3 Apăsaţi „Titlu” sau Capitol”. Setarea este finalizată. Pentru a reveni la afişajul anterior, apăsaţi . Pentru a închide meniul de instalare DVD, apăsaţi „DVD SETUP” 1 În timpul redării, apăsaţi butoanele numerice pentru a introduce un element (piesă, titlu etc.), apoi apăsaţi . Redarea va începe de la începutul punctului selectat. 25