Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Configurarea setărilor

Configurarea setărilor de redare pentru Super Audio CD Selectarea unui strat de redare Anumite SUPER AUDIO CD-uri cuprind 2 straturi: un strat Super Audio CD şi un strat CD, iar stratul Super Audio CD cuprinde 2 straturi: zona cu 2 canale şi zona multi-canal. Strat CD Un strat care poate fi citit de un CD player obişnuit. Strat Super Audio CD Un strat cu semnale de densitate mare Zona cu 2 canale O zonă în care sunt înregistrate piese stereo pe 2 canale. Zona multi-canal O zonă în care sunt înregistrate piese multicanal (până la 5.1 canale). Dacă discul are conţinut diferit pe straturile sale, puteţi alege un strat (pentru a compara calitatea sunetului de exemplu). Opţiunile pentru „Stratul Super Audio CD” sunt indicate mai jos. 3 Apăsaţi opţiunea dorită. Setarea este finalizată. Pentru a reveni la afişajul iniţial, apăsaţi . Pentru a închide meniul de instalare, apăsaţi „SETUP”. Notă Pentru Super Audio CD-urile ce conţin numai un strat Super Audio CD, acest strat este redat indiferent de setare. Selectarea calităţii sunetului Această unitate vă permite să schimbaţi calitatea sunetului redării unui Super Audio CD prin schimbarea frecvenţei de eşantionare. Opţiunile pentru „Modul Super Audio CD” sunt indicate mai jos. Calitate înaltă: ieşiri la 176.4 kHz (calitate înaltă a sunetului). Standard: Ieşiri la 44.1 kHz (calitate a sunetului CD standard) Procedura de setare este aceeaşi ca şi pentru stratul de redare (pag. 28). Alegeţi „SETUP” → „Disc” → „Super Audio CD Mode” → „Calitate înaltă” sau „Standard”. Notă Când setarea este „Calitate înaltă”, setările EQ7 (pag. 29), CSO (pag. 32), Aliniere Inteligentă (pag. 31) şi HPF/LPF (pag. 45) sunt dezactivate. Pentru a le activa, setaţi la „Standard”. Multi-canal: Redă zona multi-canal a stratului Super Audio CD. 2 canale: Redă zona în 2 canale (stereo) a stratului Super Audio CD. CD: Redă stratul CD. 1 Apăsaţi „SETUP”, butonul „Disc”, apoi pentru a continua. Va apărea afişajul „Disc Setting 2”. 2 Apăsaţi „Super Audio CD Layer”. Vor apărea opţiunile. 28

Operaţiuni avansate – Radio Memorarea şi recepţionarea posturilor Atenţie Când captaţi posturi în timp ce conduceţi, folosiţi Best Tuning Memory (BTM) pentru a preveni un accident. Memorarea automată – BTM 1 Apăsaţi „LISTA SURSA”, apoi „TUNER”. Pentru a schimba banda, apăsaţi „BANDĂ”, apoi alegeţi banda dorită (FM 1, FM 2, FM 3, AM 1 sau AM 2). 2 Apăsaţi „LISTĂ PRESETATĂ”, apoi „BTM”. Unitatea memorează posturi în ordinea frecvenţei din lista presetată (de la P1 la P6). Se va auzi un beep când o setare este memorată. Setări ale sunetului Selectarea calităţii sunetului - EQ7 Puteţi selecta o curbă de egalizator din 7 tipuri muzicale (Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space, Gravity şi Custom). 1 În timpul redării/recepţionării, apăsaţi „SETUP”, apoi butonul „Sound” („Sunet”). Va apărea afişajul „Sound Setting”. 2 Apăsaţi „EQ7”. Vor apărea opţiunile. Memorarea manuală 1 În timp ce recepţionaţi postul pe care doriţi sa-l memoraţi, apăsaţi „LISTĂ PRESETATĂ”. 2 Apăsaţi „Memorie”, apoi apăsaţi numărul din listă (P1 la P6). Va apărea numărul şi confirmarea pe afişaj. 3 Apăsaţi „Da”. Postul va fi memorat. Notă Dacă încercaţi să memoraţi un alt post pe acelaşi număr, postul memorat anterior va fi înlocuit. Recepţionarea posturilor memorate 1 Selectaţi banda, apoi apăsaţi „PRESET LIST” („LISTA PRESETATA”). 2 Apăsaţi numărul dorit (P1 –P6). 3 Apăsaţi curba egalizatorului dorită. Setarea este finalizată. Pentru a anula curba egalizatorului, alegeţi „OFF” („OPRIT”). Pentru a reveni la afişajul anterior, apăsaţi . Pentru a închide meniul de instalare, apăsaţi „SETUP”. Note • EQ7 nu poate fi selectat dacă modul karaoke (pag. 26), Zonă x Zonă (pag. 26) este activ, sau dacă „Super Audio CD Mode” este setat la „Calitate Înaltă” (pag. 28). • Când EQ7 este activat, CSO este trecut la „OPRIT” (pag. 32). Sfat util Dacă „EQ7” este asociat cu pe unitatea principală, apăsaţi în mod repetat pentru a selecta curba egalizatorului. Pentru detalii asupra modului de asociere a funcţiei cu , consultaţi pag. 42. 29