Views
8 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Roumain

Cuprins Bine aţi venit!

Cuprins Bine aţi venit! .......................................................... 6 Caracteristici ........................................................ 6 Drepturi de autor ................................................. 6 Discurile ce pot fi redate şi simbolurile folosite în acest manual ...................................................... 8 Locaţia şi funcţiile comenzilor ............................... 10 Unitatea principală ............................................. 10 Telecomanda cu card RM-X160 ........................ 12 Pornire Resetarea unităţii ................................................ 14 Efectuarea setărilor iniţiale ................................ 14 Pregătirea telecomenzii cu card ........................ 14 Operaţiunile de bază Redarea discurilor .............................................. 15 Ascultarea radioului ........................................... 18 Sunetul surround Crearea unui teren ideal pentru sunetul pe mai multe canale ......................................................... 20 Operaţiuni avansate – Discurile Utilizarea funcţiilor PBC – Controlul redării .......... 21 Configurarea setărilor audio ................................. 21 Modificarea limbajului/formatului audio ........... 21 Reglarea nivelului de ieşire audio – nivelul DVD22.............................................................22 Blocarea discurilor – Control parental .................. 23 Activarea controlului parental ............................ 23 Schimbarea zonei şi a nivelului de gradare a filmelor ................................................................24 Repetarea şi redarea aleatorie ............................. 24 Redarea prin căutare directă ................................ 25 Karaoke ................................................................ 26 Surse diferite în faţă şi în spate – Zonă x zonă .... 26 Listarea pieselor / imaginilor/fişierelor video – LIST ................................................................................27 Configurarea setărilor de redare pentru Super CD Audio ..................................................................... 28 Selectarea unui strat de redare ......................... 28 Selectarea calităţii sunetului .............................. 28 Operaţiuni avansate – Radio Memorarea şi recepţionarea posturilor ................. 29 Memorarea automată – BTM ............................. 29 Memorarea manuală ......................................... 29 Recepţionarea posturilor memorate .................. 29 Setările de sunet Selectarea calităţii sunetului – EQ7 ...................... 29 Configurarea curbei egalizatorului – EQ7 Tune .. 30 Reglarea caracteristicilor sunetului ....................... 30 Ieşirea pe mai multe canale a surselor de 2 canale – Pro Logic II...........................................................31 Optimizarea sunetului pentru poziţia de ascultare – Alinierea inteligentă a timpului .............................. 31 Calibrarea precisă a poziţiei de ascultare – Fixarea alinierii inteligente a timpului ................ 32 Configurarea difuzoarelor şi setarea volumului .... 32 Crearea unui difuzor virtual central – CSO ........... 32 Setarea statutului conexiunii difuzoarelor .......... 32 Reglarea volumului difuzoarelor ........................ 33 Setările monitorului Reglarea unghiului monitorului ............................. 33 Calibrarea panoului cu activare la atingere .......... 33 Setarea ecranului de fundal .................................. 34 Setarea imaginii wallpaper şi a modelului analizatorului spectral ........................................ 34 Captarea de imagini pentru wallpaper ............... 35 Selectarea calităţii imaginii – Picture EQ .............. 35 Reglarea calităţii imaginii ................................... 36 Selectarea raportului de aspect ............................ 36 Selectarea unei piese/imagini/fişier video ......... 27 Selectarea unui tip de fişier ............................... 27

Setări generale Instalarea DVD ..................................................... 37 Operaţiuni de bază în setarea DVD .................. 37 Setările limbii pentru afişaj sau piesă ................ 38 Setări/audio/video ............................................. 38 Setări pentru controlul parental ......................... 39 Setările modului de redare ................................ 39 Resetarea tuturor schimbărilor .......................... 39 Pentru instalare şi conexiuni, consultaţi manualul de instalare/conexiuni furnizat. Configurarea ......................................................... 40 Operaţiunea fundamentală de instalare ............ 40 Setările sistemului – Sistem .............................. 41 Setările sonorului/difuzoarelor – Sunet ............. 44 Setările ecranului – Ecranul .............................. 46 Setările redării discului – Disc ........................... 47 Setarea codului de siguranţă ............................. 48 Setarea ceasului ................................................ 48 Utilizarea echipamentului opţional Echipamentul auxiliar audio/video .................... 49 Dispozitiv camera din spate/navigaţie .................. 49 Afişarea imaginii ................................................ 49 Setările camerei din spate ................................. 50 Schimbătorul CD ............................................... 50 Potenţiometrul rotativ de comandă RM-X4S ........ 51 Informaţii suplimentare Măsuri de precauţie .............................................. 52 Note asupra ecranului LCD ............................... 52 Note asupra discurilor ....................................... 52 Ordinea de redare a fişierelor MP3/WMA/JPEG/ DivX® ................................................................ 53 Despre fişierele MP3 ......................................... 53 Despre fişierele WMA ........................................ 54 Despre fişierele JPEG ....................................... 54 Despre fişierele DivX® ...................................... 54 Întreţinere .............................................................. 54 Specificaţii ............................................................. 55 Ghid al problemelor de funcţionare ...................... 56 Mesaje/afişaje de eroare ................................... 58 Glosar ................................................................... 59 Lista codurilor de limbă/de zonă ........................... 61 Index ..................................................................... 62