Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Barva obrysů Nastaví

Barva obrysů Nastaví barvu používanou funkcí obrysů v ručním zaostření. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Barva obrysů] t požadované nastavení. Bílá Zvýrazní obrysy bíle. Červená Zvýrazní obrysy červeně. Žlutá Zvýrazní obrysy žlutě. Poznámka • Tuto položku nelze nastavit při nastavení [Úroveň obrysů] na [Vypnuto]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 100 CZ

Histogram Nastaví, zda je zobrazen histogram či nikoli. Histogram zobrazuje rozdělení luminance, které znázorňuje, kolik pixelů určitého jasu existuje v daném obrazu. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Histogram] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámka • Histogram nelze zobrazit v následujících režimech: – Záznam videa – [Plynulé panoráma] – [Plynulé panoráma 3D] z Co to je histogram Zobrazí histogram. Nezobrazí histogram. Histogram zobrazuje rozdělení luminance, které znázorňuje, kolik pixelů určitého jasu existuje v daném snímku. Světlejší obraz způsobí posunutí celého histogramu doprava a tmavší obraz doleva. A Počet pixelů B Jas Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Tmavý Světlý 101 CZ