Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Asistent MF Automaticky

Asistent MF Automaticky zvětšuje snímek na displeji pro usnadnění ručního zaostření. Asistent MF funguje v režimu [Ruč. zaost.] nebo [Přímé ruč.zaos.]. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Asistent MF] t požadované nastavení. 2 Otáčením zaostřovacího kroužku nastavte zaostření. Snímek je zvětšen 7,5krát. Snímek lze také zvětšit 15krát. • V režimu Přímé ruč.zaos. (Přímé ruční zaostření) otáčejte zaostřovacím kroužkem s napůl stisknutým tlačítkem spouště po nastavení zaostření autofokusem. Bez omezení Zvětší zobrazení, dokud nedojde k výběru [Ukončit]. 5 s Zvětší snímek na 5 sekund. 2 s Zvětší snímek na 2 sekundy. Vypnuto Poznámky Nezvětší snímek. • Funkci [Asistent MF] nelze používat s následujícími funkcemi: – Záznam videa – [Jemné dig. zvětšení] • Při nasazeném objektivu s A-bajonetem jiném než SAM a SSM (prodává se zvlášť) lze zvětšit snímek stisknutím [Asistent MF] (programová klávesa). • Při nasazeném objektivu A-bajonetem je zobrazení zvětšeno, dokud nezvolíte [Ukončit] stejným způsobem jako [Bez omezení], ani když vyberete [2 s] či [5 s]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 102 CZ

Barevný prostor Způsob, jakým jsou barvy reprezentovány číselnými kombinacemi nebo rozsahem reprodukce barev, se nazývá „barevný prostor“. Barevný prostor můžete měnit podle vlastních potřeb. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Barevný prostor] t požadované nastavení. sRGB AdobeRGB Poznámky Jde o standardní barevný prostor digitálního fotoaparátu. Barevný prostor sRGB slouží k běžnému fotografování, např. při záměru vytisknout snímky bez jakýchkoli úprav. Nabízí se zde široký rozsah reprodukce barev. Adobe RGB je vhodné, má-li velká část objektu živě zelenou nebo červenou barvu. Název souboru snímku začíná na „_DSC“. • Adobe RGB je určeno pro aplikace či tiskárny podporující správu barev a volbu barevného prostoru DCF2.0. Použití aplikací nebo tiskáren bez této podpory může způsobit, že výsledné či vytištěné snímky nebudou mít věrnou reprodukci barev. • Zobrazujete-li snímky pořízené s Adobe RGB na fotoaparátu nebo zařízení bez podpory standardu Adobe RGB, budou snímky zobrazeny s nízkou sytostí barev. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 103 CZ