Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

SteadyShot Nastaví, zda

SteadyShot Nastaví, zda použít funkci SteadyShot objektivu. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [SteadyShot] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámky Používá SteadyShot. Nepoužívá SteadyShot. Toto nastavení je doporučeno při použití stativu. • [Zapnuto] je vybráno při použití následujících funkcí: – [Ručně držený soumrak] ve [Volba scény] – [Reduk. rozm. pohybu] • [SteadyShot] nelze nastavit, když název nasazeného objektivu neobsahuje „OSS“, jako je „E16 mm F2.8“, nebo když používáte objektiv A-bajonetem (prodává se zvlášť). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 104 CZ

Uvol.bez obj. Nastaví, zda lze bez nasazeného objektivu uvolnit závěrku či nikoli. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Uvol.bez obj.] t požadované nastavení. Povolit Zakázat Poznámka Uvolní závěrku bez nasazeného objektivu. Tuto možnost vyberte, když fotoaparát nasadíte na hvězdářský dalekohled apod. Uvolní závěrku pouze při nasazeném objektivu. • Správné měření nelze zajistit při použití objektivů, které nedisponují elektrickými kontakty, jako je objektiv hvězdářského dalekohledu. V takových případech nastavte expozici ručně jejím ověřením na pořízeném snímku. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 105 CZ