Views
2 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Záznam zvuku filmu

Záznam zvuku filmu Nastaví, zda nahrávat zvuk při záznamu videa či nikoli. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Záznam zvuku filmu] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámka Nahrává zvuk (stereofonně). Nenahrává zvuk. • Když je vybráno [Zapnuto], při nahrávání budou také nahrány zvuky objektivu a fotoaparátu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 108 CZ

Nast. levé klávesy Přiřadí funkci levé klávese na řídicím kolečku. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Nast. levé klávesy] t požadované nastavení. Režim snímání Tipy sním. Režim pohonu Výběr AF/MF Režim aut.zaost. Oblast autom. zaost. Jemné dig. zvětšení ISO Vyvážení bílé Režim měření DRO/Auto HDR Vlastní nast. Režim blesku Kompenz.blesku Asistent MF Nenastaveno Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Poznámky • Funkce, která byla přiřazena levé klávese na řídicím kolečku, je volána pouze při nastavení [Režim snímání] na [Program auto], [Priorita clony], [Priorita závěrky] nebo [Ruční expozice]. • [Asistent MF] je k dispozici pouze při nastavení [Výběr AF/MF] na [Přímé ruč.zaos.] nebo [Ruč. zaost.]. Při vybraném režimu [Přímé ruč.zaos.] ovládejte fotoaparát s napůl stisknutým tlačítkem spouště po nastavení zaostření autofokusem. 109 CZ