Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Start menu Umožňuje

Start menu Umožňuje vybrat, zda vždy zobrazit první displej nabídky nebo zda zobrazit displej položky, kterou jste nastavili naposledy. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Start menu] t požadované nastavení. Horní Předchozí Vždy zobrazí první displej nabídky. Zobrazí poslední nastavenou položku. To umožňuje snadno a rychle resetovat položku, kterou jste nastavili předtím. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 114 CZ

Zvuk Volí zvuk generovaný při obsluze fotoaparátu. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Zvuk] t požadované nastavení. Zvuk AF Vysoká Nízká Vypnuto Zvukové signály se generují pouze když je objekt zaostřen a během odpočtu samospouště. Generuje zvukové signály při stisknutí řídicího kolečka nebo programových kláves. Chcete-li snížit hlasitost, vyberte [Nízká]. Negeneruje zvukové signály. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 115 CZ