Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Úspor.režim Lze

Úspor.režim Lze nastavit časové intervaly, po nichž se fotoaparát přepne do úsporného režimu. Polovičním stisknutím tlačítka spouště se fotoaparát vrátí do režimu snímání. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Úspor.režim] t požadované nastavení. 1 min. Po nastavené době přepne do úsporného režimu. 5 min. 10 min. 30 min. Poznámka • Vypněte fotoaparát, když jej nebudete delší dobu používat. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 120 CZ

Jas LCD Jas displeje LCD je automaticky nastaven podle okolních světelných podmínek pomocí světelného čidla (strana 11). Jas displeje LCD lze upravit ručně. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Jas LCD] t požadované nastavení. Auto Nastaví jas automaticky. Manuál Umožňuje nastavit jas v rozsahu –2 až +2. Slunečno Poznámky Automaticky nastaví vhodný jas pro venkovní snímání. • Při nastavení na [Auto] nezakrývejte světelné čidlo rukou ani ničím jiným. • Při použití fotoaparátu s napájecím adaptérem AC-PW20 (prodává se zvlášť) je jas displeje LCD vždy nastaven na +2, i když vyberete nastavení [Auto]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 121 CZ