Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Zobrazení barvy

Zobrazení barvy Nastaví barvu displeje LCD. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Zobrazení barvy] t požadované nastavení. Černá Přepne na vybranou barvu. Bílá Modrá Růžová Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 122 CZ

Širokoúhlý snímek Volí metodu používanou pro zobrazení širokoúhlých snímků. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Širokoúhlý snímek] t požadované nastavení. Celá obrazovka Normální Zobrazí širokoúhlé snímky přes celý displej. Zobrazí na displeji širokoúhlé snímky a provozní informace. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 123 CZ