Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Zobr.přehr. Volí

Zobr.přehr. Volí orientaci při přehrávání snímků pořízených na výšku. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Zobr.přehr.] t požadované nastavení. Otočit autom. Otočit ručně Poznámka Zobrazí v poloze na výšku. Zobrazí v poloze na šířku. • Přehráváte-li snímek v televizi nebo v počítači, bude zobrazen ve svislé poloze (na výšku), i když je zvoleno nastavení [Otočit ručně]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 124 CZ

OVLÁDÁNÍ HDMI Při připojení fotoaparátu k televizoru s kompatibilitou „BRAVIA“ Sync pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť) můžete přehrávat snímky ve fotoaparátu prostřednictvím dálkové ovládání televize namířeného na televizor. „BRAVIA“ Sync viz strana 140. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [OVLÁDÁNÍ HDMI] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámka Ovládá fotoaparát pomocí dálkového ovládání televizoru. Neovládá fotoaparát pomocí dálkového ovládání televizoru. • Připojením fotoaparátu k televizoru s kompatibilitou „BRAVIA“ Sync můžete fotoaparát ovládat pomocí dálkové ovládání této televize. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 125 CZ