Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Verze Zobrazí verzi

Verze Zobrazí verzi daného fotoaparátu a objektivu. Verzi ověřte, když je vydána aktualizace firmwaru. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Verze]. Poznámka • Aktualizaci lze provést pouze tehdy, když je stav akumulátoru (ikona baterie se třemi čárkami) nebo lepší. Doporučujeme použít akumulátor s dostatečnou kapacitou nebo napájecí adaptér AC-PW20 (prodává se zvlášť). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 128 CZ

Režim demo Funkce [Režim demo] automaticky zobrazuje videa nahraná na paměťové kartě (předvádění), když po určitou dobu nedošlo k obsluze fotoaparátu. Obvykle vyberte možnost [Vypnuto]. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Režim demo] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámky Předvádění ukázek začíná automaticky, když je fotoaparát v nečinnosti přibl. jednu minutu. Nezobrazí ukázky použití. • Při výběru možnosti [Zapnuto] však fotoaparát nespustí předváděcí režim, není-li na paměťové kartě nahráno žádné video. • Při výběru možnosti [Zapnuto] se fotoaparát nepřepne do režimu úspory energie. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 129 CZ