Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Reset výchozí

Reset výchozí Zinicializuje hodnoty na výchozí nastavení. Snímky zůstanou zachovány, i když aktivujete [Reset výchozí]. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Reset výchozí] t [OK]. Poznámky • Při resetování zajistěte, aby nedošlo k vypnutí fotoaparátu. • Hodnoty [Nast.data/času] a [Nastavení oblasti] nejsou resetovány. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 130 CZ

Formátovat Zformátuje paměťovou kartu. Před prvním použitím paměťové karty ve fotoaparátu pro snímání doporučujeme danou kartu zformátovat pomocí tohoto fotoaparátu pro zajištění stabilního výkonu. Připomínáme, že formátování trvale vymaže všechna data na paměťové kartě bez možnosti obnovení. Cenná data uložte na počítač apod. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Formátovat] t [OK]. Poznámky • Formátování trvale vymaže všechna data včetně chráněných snímků. • Během formátování svítí kontrolka přístupu. Dokud tato kontrolka svítí, nevyjímejte paměťovou kartu. • Zformátujte kartu pomocí fotoaparátu. Zformátujete-li paměťovou kartu v počítači, v závislosti na druhu formátování se může stát, že nebude použitelná ve fotoaparátu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 131 CZ