Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Číslo souboru Volí

Číslo souboru Volí metodu pro přiřazení čísel souborů ke snímkům. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Číslo souboru] t požadované nastavení. Série Resetovat Fotoaparát neresetuje čísla a přiřazuje je k souborům v po sobě jdoucím pořadí, dokud nedosáhnou hodnoty „9999“. V následujících případech fotoaparát resetuje čísla a začne souborům přiřazovat hodnoty od „0001“. Pokud nahrávací složka obsahuje soubor, dojde k přiřazení čísla o jedno vyšší, než je nejvyšší přiřazená hodnota. • při změně formátu složky, • při vymazání všech snímků ve složce, • při výměně paměťové karty, • při zformátování paměťové karty. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 132 CZ

Název složky Pořízené snímky jsou nahrány do složky, která je automaticky vytvořena pod složkou DCIM na paměťové kartě. Můžete změnit formu názvu složky. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Název složky] t požadované nastavení. Stand.forma Forma času Poznámka Forma názvu složky je následující: číslo složky + MSDCF. Příklad: 100MSDCF Forma názvu složky je následující: číslo složky + R (poslední číslice)/MM/DD. Příklad: 10010405 (Název složky: 100, datum: 05.04.2011) • Forma složky videa je pevně dána jako „číslo složky + MNV01“. Tento název nelze změnit. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 133 CZ