Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Výběr složky

Výběr složky snímání Je-li zvolena standardní složka a existují dvě nebo více složek, lze zvolit záznamovou složku, která se použije k záznamu snímků. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Výběr složky snímání] t požadovaná složka. Poznámka • Když zvolíte nastavení [Forma času], nelze vybrat složku. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 134 CZ

Nová složka Vytvoří složku na paměťové kartě pro záznam snímků. Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte jinou složku nebo nevyberete jinou záznamovou složku. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Nová složka] t [OK]. Dojde k vytvoření nové složky s hodnotou o jedna vyšší, než je dosud nejvyšší používané číslo. Poznámky • Složka pro snímky a složka pro videa, které mají stejné číslo, jsou vytvořeny současně. • Když do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu, která byla použita v jiném zařízení, a budete pořizovat snímky, může dojít k automatickému vytvoření nové složky. • Ve složkách pro fotografie, resp. videa, se stejným číslem lze celkem uložit až 4 000 snímků. Když je překročena kapacita složky, dojde k automatickému vytvoření nové složky. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 135 CZ