Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení nahrátí

Nastavení nahrátí Nastaví, zda aktivovat funkci nahrátí při použití karty Eye-Fi (komerčně dostupná) či nikoli. Tato položka se zobrazí při vložení karty Eye-Fi do fotoaparátu. 1 [Nabídka] t [Nastavení] t [Nastavení nahrátí] t požadované nastavení. Zapnuto Vypnuto Poznámky Zapíná funkci nahrátí. Ikona na displeji se mění podle stavu komunikace ve fotoaparátu. Pohotovostní režim. Žádné snímky k odeslání. Probíhá připojení. Pohotovostní režim nahrátí. Probíhá nahrátí. Chyba Vypíná funkci nahrátí. • Karty Eye-Fi lze používat pouze v zemích/regionech, kde byly zakoupeny. Používejte kartu Eye-Fi v souladu se zákonem země/regionu, kde jste ji zakoupili. • Kartu Eye-Fi vloženou ve fotoaparátu nepoužívejte v letadle. Je-li karta Eye-Fi vložena ve fotoaparátu, nastavte [Nastavení nahrátí] na [Vypnuto]. se zobrazí na displeji, když je [Nastavení nahrátí] na hodnotě [Vypnuto]. Přenos snímků pomocí karty Eye-Fi 1 Nastavte svou síť Wi-Fi nebo cíl na kartě Eye-Fi. Podrobnosti viz manuál přiložený ke kartě Eye-Fi. 2 Vložte do fotoaparátu kartu Eye-Fi, kterou jste nastavili, a pořizujte fotografie. Snímky jsou automaticky přenášeny do počítače apod. prostřednictvím sítě Wi-Fi. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Poznámky • Při prvním použití zcela nové karty Eye-Fi zkopírujte do počítače instalační soubor správce Eye-Fi nahraný na kartě ještě předtím, než ji zformátujete. • Kartu Eye-Fi použijte po aktualizaci firmwaru na nejnovější verzi. Podrobnosti viz návod, který je přiložen ke kartě Eye-Fi. • Funkce úsporného režimu nefunguje u fotoaparátu, který přenáší snímky. • Při zobrazení (chyba) vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte, nebo vypněte napájení a po chvíli jej opět zapněte. Zobrazí-li se znovu, karta Eye-Fi je zřejmě poškozena. • Komunikace v síti Wi-Fi může být ovlivněna dalšími komunikačními zařízeními. Je-li slabý signál nebo stav komunikace, přibližte se k přístupovému bodu sítě Wi-Fi. • Videa nelze přenášet nahrátím. 138 CZ

Pøipojení k dalším zaøízením Zobrazení snímků v televizoru Chcete-li snímky nahrané ve fotoaparátu zobrazit na televizoru, jsou potřeba kabel HDMI (prodává se zvlášť) a HD-televizor vybavený konektorem HDMI. Viz také návod k obsluze přiložený k televizoru. 1 Vypněte fotoaparát i televizor. 2 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť). 3 Zapněte televizor a přepněte vstup. 4 Zapněte fotoaparát. Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Vyberte požadovaný snímek pomocí řídicího kolečka. Poznámky 1 Ke konektoru HDMI Kabel HDMI 2 Ke koncovce HDMI • Některá zařízení nemusí správně fungovat. • Používejte kabel HDMI s logem HDMI. • Použijte minikonektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor vhodný pro připojení k televizoru na druhém konci. • Nahráváte-li videa, když je fotoaparát připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, bude záznam po chvíli automaticky ukončen pro ochranu zařízení. • Nespojujte výstupní konektor zařízení s konektorem HDMI na fotoaparátu. Mohlo by to způsobit poruchu. • Když je fotoaparát připojen pomocí kabelu HDMI, nedojde ke zvýraznění obrysu hloubky ostrosti ani při aktivaci funkce Obrysy. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík z O standardu „PhotoTV HD“ Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“. Připojením zařízení kompatibilních se standardem Sony PhotoTV HD pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť) lze využívat celý nový svět fotografií v úchvatné kvalitě Full HD. „PhotoTV HD“ poskytuje vysoce detailní fotografické zachycení jemných povrchů a barev. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s televizorem. Pokračování r 139 CZ