Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Použití „BRAVIA“

Použití „BRAVIA“ Sync Po připojení fotoaparátu pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť) k televizoru, který podporuje „BRAVIA“ Sync, lze fotoaparát obsluhovat dálkovým ovládáním televizoru. 1 Připojte televizor, který podporuje standard BRAVIA Sync, k fotoaparátu. Vstup se automaticky přepne a na obrazovce televizoru se zobrazí snímek pořízený fotoaparátem. 2 Stiskněte tlačítko SYNC Menu na dálkovém ovládání televizoru. 3 Obsluhujte fotoaparát tlačítky na dálkovém ovládání televizoru. Položka Prezentace Přehrát 1 obraz Vybrat stat. sn./film Přehled snímků Výběr složky Vybrat datum Vymazat Poznámky Operace Automaticky přehrává snímky. Vrátí se na obrazovku jednoho snímku. Volí fotografii či video pro přehrání. Přepne na obrazovku přehledu snímků. Volí složku snímků pro přehrání. Volí datum videí pro přehrávání. Vymaže snímek. • Když je fotoaparát připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, jsou dostupné operace omezeny. • Operace SYNC Menu dokážou zajistit pouze televizory, které podporují standard „BRAVIA“ Sync. Operace SYNC Menu se liší v závislosti připojeném televizoru. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s televizorem. • Provádí-li fotoaparát nadbytečné operace při obsluze pomocí dálkového ovládání televizoru, když je fotoaparát připojen k televizoru jiného výrobce prostřednictvím HDMI, zadejte [Nabídka] t [Nastavení] t [OVLÁDÁNÍ HDMI] t [Vypnuto]. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 140 CZ

Prohlížení 3D K prohlížení panoramatických snímků 3D nahraných ve fotoaparátu na 3Dtelevizoru proveďte tento postup. 1 Připojte fotoaparát k 3D-televizoru pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť). 2 [Nabídka] t [Přehrávání] t [Prohlížení 3D] t [OK]. Panoramatické snímky 3D pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Při výběru [Standardní] nebo [Širokoúhlé] jsou panoramatické snímky 3D posouvány, když stisknete střed řídicího kolečka. Poznámky 1 Ke konektoru HDMI Kabel HDMI 2 Ke koncovce HDMI • Při výběru režimu [Prohlížení 3D] se zobrazí pouze snímky 3D. • Nespojujte fotoaparát a připojované zařízení pomocí výstupních konektorů. Při spojení fotoaparátu a televizoru pomocí výstupních konektorů nedojde k přenosu videa ani zvuku. Takové spojení může také způsobit poruchu fotoaparátu anebo připojeného zařízení. • U některých televizorů tato funkce nemusí správně fungovat. Např. nedojde k zobrazení videa na televizoru, výstupu v režimu 3D nebo výstupu zvuku z televizoru. • Používejte kabel HDMI s logem HDMI. • Použijte minikonektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor vhodný pro připojení k televizoru na druhém konci. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík z Zobrazení normálních statických snímků v televizoru Při výběru [Prohlížení 3D] se v televizoru zobrazí pouze snímky 3D. Pro zobrazení normálních statických snímků ukončete [Prohlížení 3D] stisknutím dolní části řídicího kolečka. Pro návrat do 3D znovu stiskněte dolní část řídicího kolečka. Pro zobrazení přehledu snímků vyberte [Nabídka] t [Přehrávání] t [Přehled snímků]. 141 CZ