Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Použití softwaru

Použití softwaru Instalace softwaru (Windows) Přihlašte se jako správce. 1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky CD-ROM. Zobrazí se obrazovka s instalační nabídkou. • Pokud se nezobrazí, poklepejte na [Computer] (Ve Windows XP: [My Computer]) t (SONYPMB) t [Install.exe]. • Pokud se zobrazí obrazovka automatického přehrávání, vyberte „Run Install.exe“ a pokračujte v instalaci podle pokynů na obrazovce. 2 Klepněte na [Install]. Zajistěte označení aplikace „Sony Image Data Suite“ i „PMB“ a postupujte podle pokynů na obrazovce. • Připojte fotoaparát k počítači během postupu a řiďte se pokyny na obrazovce (strana 147). Pokud nepřipojíte fotoaparát k počítači, nemusí pracovat některé funkce, jako je funkce importu snímků. • Zřejmě bude potřeba restartovat počítač. Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle pokynů na obrazovce. • V závislosti na systémovém prostředí počítače může dojít k instalaci DirectX. 3 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky. Bude nainstalován následující software a na ploše se zobrazí ikony zástupců. „Image Data Converter SR“ „Image Data Lightbox SR“ „PMB“ „PMB Launcher“ „PMB Help“ Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Poznámky • Pokud již byl „PMB“ nainstalován na počítač a číslo verze dříve nainstalovaného „PMB“ je nižší než verze „PMB“ na disku CD-ROM (přiložen), nainstalujte „PMB“ také z disku CD-ROM (přiložen). • Pokud byl na počítač nainstalován „PMB“ ve verzi nižší než 5.0.00, zřejmě nebudete moci používat některé funkce tohoto „PMB“ při instalaci „PMB“ z přiloženého disku CD-ROM. Zároveň je z přiloženého disku CD-ROM nainstalován „PMB Launcher“, takže můžete spustit „PMB“ a další software pomocí „PMB Launcher“. Poklepáním na ikonu zástupce „PMB Launcher“ na obrazovce počítače spustíte „PMB Launcher“. Pokračování r 144 CZ

Instalace softwaru (Macintosh) Přihlašte se jako správce. 1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky CD-ROM. 2 Poklepejte na ikonu CD-ROM. 3 Zkopírujte soubor [IDS_INST.pkg] ve složce [MAC] do ikony pevného disku. 4 Poklepejte na soubor [IDS_INST.pkg] ve složce, do níž byl zkopírován. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Obsah Hledání ve fotografiích Použití aplikace „Image Data Converter SR“ Pomocí „Image Data Converter SR“ lze provádět např. následující akce: • upravovat snímky zapsané ve formátu RAW s různými korekcemi, jako jsou tónové křivky a ostrost; • upravovat snímky pomocí vyvážení bílé, expozice, vlastního nastavení apod.; • ukládat snímky zobrazené a upravené v počítači. Snímek lze uložit ve formátu RAW nebo v obecném souborovém formátu. z Použití aplikace „Image Data Converter SR“ Viz Help. Klepněte na [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3]. Hledání Nabídka Rejstřík Stránka podpory „Image Data Converter SR“ (pouze v angličtině) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Pokračování r 145 CZ