Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Odstranění připojení

Odstranění připojení USB Nejdříve proveďte níže uvedený postup (krok 1 až 3): • Odpojení kabelu USB. • Vyjmutí paměťové karty. • Vypnutí fotoaparátu. 1 Poklepejte na ikonu odpojení v panelu úloh. 2 Klepněte na (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a klepněte na tlačítko [OK]. Ikona odpojení Windows Vista Windows XP Obsah Hledání ve fotografiích Poznámka • Používáte-li počítač Macintosh, nejdříve přetáhněte ikonu paměťové karty nebo ikonu jednotky na ikonu „Koš“ a fotoaparát je odpojen od počítače. Hledání Nabídka Rejstřík 148 CZ

Tisk fotografií Snímky lze vytisknout pomocí následujících metod. • Přímý tisk pomocí tiskárny, která podporuje daný typ paměťové karty Podrobnější informace viz návod k obsluze přiložený k tiskárně. • Tisk pomocí počítače Snímky lze naimportovat do počítače pomocí přiloženého softwaru „PMB“ a vytisknout. Snímek lze opatřit datovým razítkem a vytisknout. Podrobnější informace viz „PMB Help“. • Tisk v minilabu Paměťovou kartu se snímky pořízenými fotoaparátem můžete odnést do minilabu a nechat vytisknout. Podporuje-li minilab služby tisku fotografií, které jsou kompatibilní s DPOF, můžete pomocí značky (Požadavek tisku) v režimu přehrávání předem vybrat snímky, jež chcete nechat vytisknout, abyste je nemuseli vybírat na místě. Poznámky • Snímky RAW nelze vytisknout. • Při tisku snímků pořízených v režimu [16:9] může dojít k oříznutí obou hran. • V závislosti na tiskárně nelze tisknout panoramatické snímky. • Při tisku v minilabu viz následující poznámky. – Informujte se v minilabu, se kterými typy paměťových karet mohou pracovat. – Může být potřeba adaptér paměťové karty (prodává se zvlášť). Informujte se v minilabu. – Před předáním obrazových dat do minilabu je vždy zkopírujte (zazálohujte) na disk. – Nemůžete nastavit počet výtisků. – Chcete-li snímky opatřit datovým razítkem, informujte se v minilabu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 149 CZ