Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Trvá příliš dlouho,

Trvá příliš dlouho, než se blesk nabije. • Blesk byl použit mnohokrát po sobě v krátké době. Když byl blesk použit několikrát za sebou, může nabití trvat trochu déle než obvykle, aby nedošlo k přehřátí fotoaparátu. Snímek pořízený s bleskem je příliš tmavý. • Je-li předmět mimo dosah blesku (vzdálenost, kterou blesk dokáže osvítit), budou snímky tmavé, protože světlo blesku nedosáhlo až k objektu. Změní-li se hodnota ISO, změní se také dosah blesku. Datum a čas jsou nahrány nesprávně. • Nastavte správné datum a čas (strana 117). • Oblast vybraná pomocí [Nastavení oblasti] se liší od skutečné oblasti. Nastavte skutečnou oblast výběrem [Nabídka] t [Nastavení] t [Nastavení oblasti]. Hodnota clony nebo rychlost závěrky bliká při polovičním stisknutí tlačítka spouště. • Protože je objekt je příliš jasný nebo tmavý, nespadá do rozsahu nastavení fotoaparátu. Znovu upravte nastavení. Snímek je přesvětlen (přepálen). Na snímku se objevuje rozmazání světla (duchové). • Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu vniklo nadměrné množství světla. Při použití transfokačního objektivu nasaďte sluneční clonu. Rohy snímku jsou příliš tmavé. • Je-li použit jakýkoliv filtr či kryt, sejměte jej a zkuste snímek pořídit znovu. Podle tloušťky filtru a nevhodného nasazení ochranného krytu se filtr nebo kryt mohou částečně zobrazit na snímku. Optické vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat příliš tmavé okraje snímku (nedostatečné osvětlení). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Oči snímané osoby jsou červené. • Aktivujte funkci Bez červ.očí (strana 96). • Přibližte se k objektu a fotografujte jej s bleskem v jeho dosahu. Na displeji LCD se zobrazí body a zůstanou zde zobrazeny. • Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají. Snímek je rozmazán. • Snímek byl pořízen na tmavém místě bez blesku, což způsobilo chvění fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ nebo blesk (strana 60). [Ručně držený soumrak] v režimu [Volba scény] (strana 40) a [Reduk. rozm. pohybu] (strana 44) jsou také účinné pro omezení rozmazání. Na displeji LCD bliká hodnota expozice. • Objekt je příliš jasný nebo tmavý pro daný rozsah měření fotoaparátu. Pokračování r 152 CZ

Prohlížení snímků Snímky nelze přehrát. • Název složky/souboru v počítači byl změněn. • Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit. • Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte připojení USB (strana 148). • K přehrání snímků uložených na počítači tímto fotoaparátem slouží „PMB“. Mazání/editace snímků Snímek nelze vymazat. • Zrušte jeho ochranu (strana 91). Snímek byl omylem vymazán. • Jakmile jednou snímek vymažete, nelze jej obnovit. Doporučujeme chránit snímky, které nechcete vymazat (strana 91). Nelze vložit značku DPOF. • Značkami DPOF nelze označit snímky RAW. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Počítače Pochyby, zda je OS počítače kompatibilní s fotoaparátem. • Viz „Doporučené prostředí počítače“ (strana 142). Počítač nerozpozná fotoaparát. • Zkontrolujte, je-li fotoaparát zapnutý. • Když je nízká úroveň baterie, vložte nabitý blok akumulátorů nebo použijte napájecí adaptér (prodává se zvlášť). • Pro připojení použijte kabel USB (přiložen). • Odpojte kabel USB a znovu ho řádně připojte. • Nastavte [Spojení USB] na [Hrom.paměť] (strana 126). • Od konektorů USB počítače odpojte veškerá zařízení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši. • Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení. Rejstřík Nelze kopírovat snímky. • Sestavte spojení USB řádným připojením fotoaparátu k počítači (strana 147). • Řiďte se postupem kopírování předepsaným pro daný operační systém. • Budete-li pořizovat snímky s paměťovou kartou zformátovanou počítačem, nebude zřejmě možné zkopírovat snímky do počítače. Pořizujte snímky s paměťovou kartou zformátovanou fotoaparátem. Snímky nelze přehrát na počítači. • Používáte-li aplikaci „PMB“, viz „PMB Help“. • Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru. Pokračování r 153 CZ