Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Obraz a zvuk jsou

Obraz a zvuk jsou přerušovány šumem při zobrazení videa na počítači. • Video přehráváte přímo z paměťové karty. Naimportujte video do počítače pomocí „PMB“ a pak jej přehrajte. Po sestavení spojení USB se nespustí software „PMB“ automaticky. • Spojení USB sestavte až po zapnutí počítače (strana 147). Paměťová karta Nelze vložit paměťovou kartu. • Směr vkládání paměťové karty je nesprávný. Vložte ji správným směrem. Nelze nahrávat na paměťovou kartu. • Paměťová karta je plná. Vymažte nepotřebné snímky (strany 27, 84). • Je vložena nepoužitelná paměťová karta. Paměťová karta omylem zformátována. • Formátováním se vymažou všechna data na paměťové kartě. Data nelze obnovit. Tisk Nelze tisknout snímky. • Snímky RAW nelze vytisknout. Pro tisk snímků RAW je nejprve převeďte na formát JPEG pomocí programu „Image Data Converter SR“ na přiloženém disku CD-ROM. Obraz má podivnou barvu. • Při tisku snímků nahraných v režimu Adobe RGB pomocí tiskáren sRGB, které nejsou kompatibilní s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 a vyšší), se snímky vytisknou s nižší úrovní intenzity. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Na vytištěných snímcích jsou oba okraje ořezané. • V závislosti na tiskárně se mohou ořezat okraje snímku vlevo, vpravo, nahoře a dole. Zejména pokud tisknete snímek v poměru nastaveném na [16:9], může se boční strana oříznout. • Pokud tisknete snímky pomocí vlastní tiskárny, zrušte nastavení ořezávání nebo bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce. • Necháváte-li tisknout fotografie v minilabu, informujte se, zda mohou vytisknout snímky bez ořezání obou okrajů. Nelze tisknout snímky s datem. • Pomocí „PMB“ lze tisknout snímky s datem. • Fotoaparát nemá funkci pro vytvoření datového razítka na snímku. Protože však snímky pořízené fotoaparátem obsahují informace o datu záznamu, můžete vytisknout snímky s datovým razítkem, pokud tiskárna nebo software rozpoznají informace Exif. Na kompatibilitu s informacemi Exif se zeptejte výrobce tiskárny nebo softwaru. • Tisknete-li fotografie v minilabu, lze snímky vytisknout s datem, pokud o to požádáte. Pokračování r 154 CZ

Ostatní Objektiv se zamlžuje. • Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a počkejte zhruba hodinu před dalším použitím. Při zapnutí fotoaparátu se zobrazí zpráva „Nastavte oblast/datum/čas.“. • Fotoaparát byl po určitou dobu ponechán na nízké úrovni baterie nebo bez bloku akumulátorů. Nabijte blok akumulátorů a znovu nastavte datum (strana 117). Pokud se tato zpráva zobrazí po každém nabití bloku akumulátorů, je zřejmě vyčerpána interní nabíjecí baterie. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Počet nahratelných snímků neklesá, nebo klesá po dvou najednou. • Důvodem je, že při pořizování snímků ve formátu JPEG se kompresní poměr a velikost snímku po kompresi liší podle obsahu snímku JPEG. Nastavení bylo resetováno, aniž by byla provedena operace resetování. • Došlo k vyjmutí bloku akumulátorů, když byl vypínač napájení nastaven na ON. Před vyjmutím bloku akumulátorů zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý a zda nesvítí kontrolka přístupu. Fotoaparát nepracuje správně. • Vypněte fotoaparát. Vyjměte blok akumulátorů a znovu ho vložte. Je-li fotoaparát přehřátý, vyjměte blok akumulátorů a nechte jej vychladnout, než zkusíte tento opravný postup. • Je-li používán napájecí adaptér (prodává se zvlášť), odpojte napájecí kabel. Připojte napájecí šňůru a zapněte fotoaparát znovu. Pokud fotoaparát po provedení těchto řešení nefunguje, poraďte se s prodejcem Sony nebo s místním autorizovaným servisem Sony. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Na displeji se zobrazuje „--E-“. • Vyjměte paměťovou kartu a opět ji vložte. Pokud tento postup nevypne indikaci, zformátujte paměťovou kartu (strana 131). 155 CZ