Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Blok akumulátorů

Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ Tento fotoaparát lze provozovat pouze s blokem akumulátorů „InfoLITHIUM“ NP-FW50. Žádné jiné typy bloku akumulátorů nelze použít. Bloky akumulátorů „InfoLITHIUM“ řady W mají značku . Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ je lithium-iontová nabíjecí baterie, která má funkce pro výměnu informací souvisejících s provozními podmínkami fotoaparátu. Blok akumulátorů „InfoLITHIUM“ počítá spotřebu energie podle provozních podmínek fotoaparátu a zobrazuje zbývající dobu použitelnosti baterie ve tvaru procentní kapacity. Dobíjení bloku akumulátorů Blok akumulátorů je doporučeno nabíjet ve vhodném rozsahu okolních teplot od 10 °C do 30 °C. Blok akumulátorů nelze účinně nabíjet při jiných teplotách než je tento rozsah. Efektivní využití bloku akumulátorů • Výkon akumulátoru klesá při nízké okolní teplotě. To znamená, že doba použitelnosti bloku akumulátorů se v chladném prostředí zkracuje. Chcete-li zajistit delší dobu použitelnost bloku akumulátorů, doporučujeme jeho nošení v kapse co nejblíže tělu, aby se zahřál, a vložit jej do fotoaparátu těsně před začátkem snímání. • Blok akumulátorů se vybije rychleji při častém používání blesku nebo nahrávání videí. • Doporučujeme mít připraven náhradní blok akumulátorů a před vlastním snímáním pořídit zkušební snímky. • Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný. • Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle). Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík Indikátor zbývající doby baterie Když dojde k vypnutí napájení, ačkoli indikátor zbývající doby baterie ukazuje dostatek energie k činnosti fotoaparátu, opět blok akumulátorů nabijte. Zbývající doba baterie bude indikována správně. Nicméně je třeba uvést, že indikace baterie nebude obnovena, pokud je blok akumulátorů používán za vysokých teplot dlouhou dobu, nechán po nabíjení nebo používán velmi často. Indikace zbývající doby baterie slouží pouze jako hrubý odhad. Skladování bloku akumulátorů • Před skladováním blok akumulátorů zcela vybijte a pak jej uložte na chladném suchém místě. Pro uchování funkčnosti bloku akumulátorů jej nabijte a pak zcela vybijte ve fotoaparátu alespoň jednou ročně. • Pro vybití bloku akumulátorů nechte fotoaparát v režimu prezentace, dokud nedojde k vypnutí napájení. • Při nošení nebo uložení bloku akumulátorů jej zabalte do plastového sáčku, aby nedošlo ke znečištění kontaktů, dotyku kovových materiálů, zkratování atd. Pokračování r 162 CZ

Životnost akumulátoru • Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita baterií opakovaným použitím a postupem času klesá. Pokud došlo k podstatnému zkrácení doby použití mezi nabíjecími cykly, zřejmě je čas vyměnit blok akumulátorů za nový. • Životnost baterie se liší podle způsobu uložení, provozních podmínek i podle prostředí, ve kterém je blok akumulátorů používán. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 163 CZ