Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Nabíječka akumulátoru

Nabíječka akumulátoru • V nabíječce akumulátoru (přiložen) lze nabíjet pouze bloky akumulátorů typu NP-FW (a žádné jiné). Pokusíte-li se nabíjet jiné než určené akumulátory, mohou vytéct, přehřát se nebo explodovat. Představují riziko úrazu elektrickým proudem a popálenin. • Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky akumulátoru. Ponecháte-li nabitý blok akumulátorů v nabíječce, může to zkrátit jeho životnost. • Indikátor CHARGE přiložené nabíječky akumulátoru bliká těmito způsoby: Rychlé blikání: Světlo se opakovaně zapíná a vypíná v intervalu 0,15 s. Pomalé blikání: Světlo se opakovaně zapíná a vypíná v intervalu 1,5 s. • Když indikátor CHARGE bliká rychle, vyjměte nabíjený blok akumulátorů a znovu jej řádně vložte do nabíječky akumulátoru. Jestliže indikátor CHARGE opět bliká rychle, může to znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný než určený typ bloku akumulátorů. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Jde-li o blok akumulátorů určeného typu, vyjměte blok akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda nabíječka akumulátoru pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátoru pracuje správně, pravděpodobně došlo k chybě akumulátoru. • Když indikátor CHARGE bliká pomalu – nabíječka akumulátoru dočasně zastavila nabíjení a přešla do pohotovostního režimu. Nabíječka akumulátoru automaticky zastaví nabíjení a přejde do pohotovostního režimu, jakmile zjistí teplotu mimo doporučený provozní rozsah teplot. Když se teplota vrátí zpět do příslušného rozsahu, nabíječka akumulátoru obnoví nabíjení a indikátor CHARGE se znovu rozsvítí. Blok akumulátorů je doporučeno nabíjet ve vhodném rozsahu okolních teplot od 10 °C do 30 °C. • Je-li nabíječka akumulátoru znečištěná, baterie se nemusí nabít správně. Nabíječku akumulátoru vyčistěte měkkým a suchým hadříkem. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstřík 164 CZ

Redukce bajonetu Redukce bajonetu LA-EA1 (prodává se zvlášť) umožňuje nasadit objektiv A-bajonetem (prodává se zvlášť) na váš fotoaparát. Podrobnosti viz návod k obsluze, který je součástí dodávky Redukce bajonetu. Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Poznámky • Redukci bajonetu zřejmě nebude možné použít s určitými objektivy. Ve věci kompatibilních objektivů se obraťte na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. • Rychlost průběžného snímání fotografií bude nižší. Funkce Autom. zaost. s objektivy A-bajonetem Aktualizace Redukce bajonetu LA-EA1 (prodává se zvlášť) umožňuje automatické zaostření (AF na 1 snímek), když je na fotoaparátu nasazen objektiv A-bajonetem SAM nebo SSM. Polovičním stisknutím tlačítka spouště lze automatické zaostření (AF na 1 snímek) používat také v režimu záznamu videa. Rejstřík Poznámky • Iluminátor AF nelze používat při nasazeném objektivu A-bajonetem. • Rychlost automatického zaostření bude nižší než v případě nasazeného objektivu E-bajonetem. (Při nasazeném objektivu A-bajonetem bude rychlost automatického zaostření přibližně 2 sekund až 7 sekund, když snímání probíhá v rámci podmínek měření Sony. Rychlost se může měnit v závislosti na objektu, okolním světle atd.) • Při nahrávání filmu mohou být také nahrány provozní zvuky objektivu a fotoaparátu. Tomu můžete zabránit výběrem [Nabídka] t [Nastavení] t [Záznam zvuku filmu] t [Vypnuto]. • V závislosti na použitém objektivu či daném objektu může zaostření fotoaparátu delší dobu trvat nebo mít potíže. 165 CZ