Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Základní operace

Základní operace Použití řídicího kolečka a programových kláves Řídicí kolečko a programové klávesy umožňují používat různé funkce fotoaparátu. Obsah Hledání ve fotografiích Řídicí kolečko Programové klávesy Řídicí kolečko Při snímání jsou řídicímu kolečku přiřazeny funkce DISP (Zobrazit obsah) a (Komp.expozice). Při přehrávání jsou řídicímu kolečku přiřazeny funkce DISP (Zobrazit obsah) a (Přehled snímků). Pravé/levé klávese na řídicím kolečku můžete přiřadit funkce (strany 109 a 110). Když otáčíte nebo stisknete pravou/levou/horní/dolní část řídicího kolečka podle zobrazení na displeji, můžete vybírat nastavení položek. Váš výběr je určen okamžikem, kdy stisknete střed řídicího kolečka. Hledání Nabídka Rejstřík Šipka znamená, že lze otáčet řídicím kolečkem. Když jsou na displeji zobrazeny možnosti, můžete jimi procházet otáčením nebo stisknutím horní/dolní/ levé/pravé části řídicího kolečka. Stisknutím středu potvrdíte volbu. Pokračování r 16 CZ

Programové klávesy Programové klávesy mají různé role v závislosti na kontextu. Přiřazená role (funkce) každé programové klávesy je zobrazena na displeji. Chcete-li použít funkci zobrazenou v pravém horním rohu displeje, stiskněte programovou klávesu A. Chcete-li použít funkci zobrazenou v pravém dolním rohu displeje, stiskněte programovou klávesu B. Chcete-li použít funkci zobrazenou uprostřed, stiskněte střed řídicího kolečka (programová klávesa C). Programovým klávesám B a C můžete přiřadit funkce (strany 111 a 112). V této příručce jsou programové klávesy indikovány ikonou nebo funkcí zobrazenou na displeji. Obsah Hledání ve fotografiích A C B V tomto případě funguje programová klávesa A jako tlačítko [Nabídka] a programová klávesa B jako tlačítko [Tipy sním.]. Programová klávesa C funguje jako tlačítko [Režim snímání]. Hledání Nabídka Rejstřík 17 CZ